THE NIGHT THEY DROVE
OLD DIXIE DOWN
THE BAND

Virgil Kane is the name
And I served on the Danville train
'Till Stoneman's cavalry came
And tore up the tracks again

In the winter of '65
We were hungry, just barely alive
By May the 10th, Richmond had fell
It's a time I remember, oh so well

The night they drove old Dixie down
And the bells were ringing
The night they drove old Dixie down
And the people were singing
They went, "Na, na, la, na, na, la"

Back with my wife in Tennessee
When one day she called to me
"Virgil, quick, come see,
There goes Robert E. Lee!"

Now, I don't mind chopping wood
And I don't care if the money's no good
You take what you need
And you leave the rest
But they should never
Have taken the very best

The night they drove old Dixie down
And the bells were ringing
The night they drove old Dixie down
And all the people were singing
They went, "Na, na, la, na, na, la"

Like my father before me
I will work the land
And like my brother above me
Who took a rebel stand

He was just 18, proud and brave
But a Yankee laid him in his grave
I swear by the mud below my feet
You can't raise a cane back up
When he's in defeat

The night they drove old Dixie down
And the bells were ringing
The night they drove old Dixie down
And all the people were singing
They went, "Na, na, la, na, na, la"

The night they drove old Dixie down
And all the bells were ringing
The night they drove old Dixie down
And the people were singing
They went, "Na, na, la, na, na, la"
Lyrics from http://www.pohodar.com

NOC, VE KTERÉ
DOSTALI "STARÉHO DIXIEHO"
THE BAND

Virgil Kane je to jméno
A já sloužil na Danvilleském vlaku
Dokud nepřijela Stonemanova kavalérie
A znovu vytrhala koleje

V zimě roku '65
Měli jsme hlad, sotva jsme přežívali
10. května padl Richmond
Na ten čas si vzpomínám, ach, tak dobře

Ta noc, ve které dostali starého Dixieho
A zvony zvonily
Ta noc, ve které dostali starého Dixieho
A lidé zpívali
Zpívali "Na, na, la, na, na, la"

Zpátky s mou ženou v Tennessee
Když jednoho dne na mě zavolala:
"Virgile, rychle, pojď se podívat,
tamhle jde Robert E. Lee!"

Nevadí mi kácet dřevo
Je mi jedno, že peníze jsou mizerné
Bereš to, co potřebuješ
A na zbytek se vykašleš
Ale neměli nikdy
vzít to nejlepší

Ta noc, ve které dostali starého Dixieho
A zvony zvonily
Ta noc, ve které dostali starého Dixieho
A lidé zpívali
Zpívali "Na, na, la, na, na, la"

Jako můj otec přede mnou
Budu obdělávat půdu
A jako můj bratr nade mnou,
jenž zaujal postoj rebela

Bylo mu právě 18, byl hrdý a statečný
Ale nějaký Yankee ho složil do hrobu
Přísahám při blátě pod mýma nohama
Už nikdy znovu nepozvednete hůl,
když on se brání

Ta noc, ve které dostali starého Dixieho
A zvony zvonily
Ta noc, ve které dostali starého Dixieho
A lidé zpívali
Zpívali "Na, na, la, na, na, la"

Ta noc, ve které dostali starého Dixieho
A zvony zvonily
Ta noc, ve které dostali starého Dixieho
A lidé zpívali
Zpívali "Na, na, la, na, na, la"
Překlad z http://www.pohodar.com

 


O písničce najdete zajímavý článek v Encyklopedii Wikipedia na adrese http://en.wikipedia.org/wiki/The_Night_They_Drove_Old_Dixie_Down.

An interesting article about this song is available on Encyklopedia Wikipedia web page on address http://en.wikipedia.org/wiki/The_Night_They_Drove_Old_Dixie_Down.

Písnička je zasazená do časů posledních dnů války Severu a Jihu - Americké občanské války. "Old Dixie" - Starý Dixie - označením pro Konfederaci jižních států USA. "Danville Train" - Richmond and Danville Railroad - byla hlavní železniční zásobovací trasou pro hlavní město Konfederace Richmond. Aby se nepřítel co nejvíce paralyzoval a ztížilo se mu zásobování a pohyb vojska či zbraní, podnikala kavalérie Unie časté útoky, které měly za cíl poškodit koleje. 10. května se po dlouhém strádání a marné obraně vzdalo hlavní město Richmond, prezident Jefferson Davis padl do zajetí