HOUSE OF THE RISING SUN
THE ANIMALS

There is a house in New Orleans
They call the Rising Sun
And it's been the ruin of many a poor boy
And God I know I'm one
My mother was a tailor
She sewed my new bluejeans
My father was a gamblin' man
Down in New Orleans

Now the only thing a gambler needs
Is a suitcase and trunk
And the only time he's satisfied
Is when he's on a drunk

Oh mother tell your children
Not to do what I have done
Spend your lives in sin and misery
In the House of the Rising Sun

Well, I got one foot on the platform
The other foot on the train
I'm goin' back to New Orleans
To wear that ball and chain

Well, there is a house in New Orleans
They call the Rising Sun
And it's been the ruin of many a poor boy
And God I know I'm one
Lyrics from http://www.pohodar.com

DŮM VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE
THE ANIMALS

V New Orleans je dům
Zvou ho Vycházející Slunce
A je zhoubou mnoha nešťastných kluků
A bože, vím, že jedním jsem já
Má matka byla švadlena
Šila mi nové džíny
Můj táta byl hráčem
Dole v New Orleans

Jediná věc, kterou gambler potřebuje
Je kufr s rukojetí
A je spokojený jenom tehdy
Když je opilý

Oh, matko, řekni svým dětem
Aby nedělaly to, co jsem udělal
Neztratily své životy v hříchu a bídě
V Domě Vycházejícího Slunce

Dobře, dostal jsem se jednou noho na nástupiště
Druhou nohou do vlaku
Teď jedu zpátky do New Orleans
Abych nosil kouli a řetěz

Dobře, v New Orleans je dům
Zvou ho Vycházející Slunce
A je zhoubou mnoha nešťastných kluků
A bože, vím, že jedním jsem já
Překlad z http://www.pohodar.com