IF YOU WANNA HAVE SOME FUN (DON'T RUN)
TEREZA KERNDLOVÁ

Sometimes we open a door to hope
Then baby we’re hopin’ the door won’t close
We look all around ...
Our future is standing there
Can’t you see you’re my future?

I know you wanna just run and hide
But baby you’re gonna be by my side
‘Cause look all around ...
Your future is standing here
Don’t you know I’m your future?

We really get along
Just like the sun goes with the sunshine
Like a grape goes with a grapevine

But you think
In a blink
That I’ll be bad to you

If you wanna have some fun, don’t run
Don’t turn away from me when I’m the one
I’m the one who shakes your clouds away
Whenever rainy days make you insane
If you wanna have some fun, don’t run
Don’t walk away when I’m your summer sun
If you wanna know real love and have some fun
Hmm Then baby don’t run

I know your history makes you shy
Oh babe it’s no mystery why you fly
I’m not like the girls...
the girls who just come and go
And with me you won’t go solo

We really get along
Just like the stars go with the starshine
Like a ring goes with a bell chime

But you say
I won’t stay
You think I’ll pull away

If you wanna have some fun, don’t run
Don’t turn away from me when I’m the one
I’m the one who shakes your clouds away
Whenever rainy days make you insane
If you wanna have some fun, don’t run
Don’t walk away when I’m your summer sun
If you wanna know real love and have some fun
Hmm Then baby don’t run

I’ll even walk you to the moon
Walk down the beach all afternoon
I just wanna be your friend for...
fun fun fun
Lyrics from http://www.pohodar.com

JESTLI SE CHCEŠ POBAVIT (NEUTÍKEJ)
TEREZA KERNDLOVÁ

Občas otvíráme dveře naději
Pak, miláčku, doufáme, že se ty dveře nezavřou
Rozhlížíme se všude kolem...
Naše budoucnost je tady
Cožpak nevidíš, že Ty jsi má budoucnost?

Vím, že jen chceš utéct a skrýt se
Ale miláčku, Ty budeš po mém boku
Protože se rozhlédni všude kolem...
Tvá budoucnost stojí tady
Cožpak nevíš, že já jsem Tvá budoucnost?

Opravdu se k sobě hodíme
Právě jako jde dohromady slunce a sluneční svit
Jako jdou dohromady hrozny a vinná réva

Ale Ty si myslíš
V okamžiku
Že budu pro Tebe špatná

Jestli se chceš pobavit, neutíkej
Neodvracej se ode mne, když jsem ta
Jsem ta, která setřásá Tvé mraky
Kdykoliv Tě deštivé dny přivádí k šílenství
Jestli se chceš pobavit, neutíkej
Nechoď pryč, když jsem Tvé letní slunce
Jestli chceš znát opravdovou lásku a pobavit se
Hmm, pak, miláčku, neutíkej

Vím, že Tvá minulost Tě naplňuje studem
Oh, miláčku, není tajemstvím, proč utíkáš
Nejsem jako ty dívky...
ty dívky, které jen přichází a odchází
A se mnou nepůjdeš sám

Opravdu se k sobě hodíme
Jako hvězdy jdou dohromady se svitem hvězd
Jako zvonění jde dohromady se úderem zvonu

Ale Ty říkáš
Nezůstanu
Myslíš, že se odtáhnu

Jestli se chceš pobavit, neutíkej
Neodvracej se ode mne, když jsem ta
Jsem ta, která setřásá Tvé mraky
Kdykoliv Tě deštivé dny přivádí k šílenství
Jestli se chceš pobavit, neutíkej
Nechoď pryč, když jsem Tvé letní slunce
Jestli chceš znát opravdovou lásku a pobavit se
Hmm, pak, miláčku, neutíkej

Doprovodila bych Tě dokonce i na Měsíc
Procházela se každé odpoledne po pláži
Budu jen Tvou přítelkyní pro...
zábavu, zábavu, zábavu
Překlad z http://www.pohodar.com