THE QUEEN AND THE SOLDIER
SUZANNE VEGA

The soldier came
knocking upon the queen's door
He said
"I am not fighting for you any more"
The queen knew
she'd seen his face someplace before
And slowly she let him inside.

He said,
"I've watched your palace
up here on the hill
And I've wondered
who's the woman for whom we all kill
But I am leaving tomorrow
and you can do what you will
Only first I am asking you why."

Down in the long narrow hall he was led
Into her rooms with her tapestries red
And she never once took the crown
from her head
She asked him there to sit down.

He said,
"I see you now, and you are so very young
But I've seen more battles lost
than I have battles won
And I've got this intuition,
says it's all for your fun
And now will you tell me why?"

The young queen,
she fixed him with an arrogant eye
She said, "You won't understand,
and you may as well not try"
But her face was a child's,
and he thought she would cry
But she closed herself up like a fan.

And she said,
"I've swallowed a secret burning thread
It cuts me inside, and often I've bled"
He laid his hand then on top of her head
And he bowed her down to the ground.

"Tell me how hungry are you?
How weak you must feel
As you are living here alone,
and you are never revealed
But I won't march again
on your battlefield"
And he took her to the window to see.

And the sun, it was gold,
though the sky, it was gray
And she wanted more
than she ever could say
But she knew how it frightened her,
and she turned away
And would not look at his face again.

And he said,
"I want to live as an honest man
To get all I deserve
and to give all I can
And to love a young woman
who I don't understand
Your highness, your ways are very strange."

But the crown, it had fallen,
and she thought she would break
And she stood there,
ashamed of the way her heart ached
She took him to the doorstep
and she asked him to wait
She would only be a moment inside.

Out in the distance her order was heard
And the soldier was killed,
still waiting for her word
And while the queen went on strangeling
in the solitude she preferred
The battle continued on
Lyrics from http://www.pohodar.com

KRÁLOVNA A VOJÁK
SUZANNE VEGA

Voják přišel
klepajíc na královniny dveře
Řekl
"Už nebudu za vás víc bojovat"
Královna věděla,
že už někde kdysi viděla jeho tvář
a pomalu ho pustila dovnitř.

Řekl
"Viděl jsem váš palác"
tady nahoře na kopci
A divil jsem se,
kdo je žena, pro kterou mi všichni zabíjíme
Ale zítra odejdu
a vy můžete dělat, co chcete
Jen se vás napřed ptám proč?

Byl zaveden dolů do dlouhé úzké haly
Do jejích pokojů s jejími rudými tapisériemi
A ona ani jednou nesundala korunu
z hlavy
Požádala ho, aby se tady posadil.

Řekl
"Teď vás vidím a vy jste tak mladá
Ale viděl jsem více bitev prohraných,
než bitev, jež jsem vyhrál
A mám podvědomé tušení,
říkající, že to bylo všechno pro legraci
A teď mi řeknete proč?

Mladá královna
ho stihla arogantním pohledem
Řekla "Ty nepochopíš
a také možná nezkusíš"
Ale její obličej byl dětský
a on myslel, že se rozpláče
Ale uzavřela se jako by zavřela vějíř

A řekla
"Spolkla jsem skryté žhnoucí vlákno
To mě uvnitř řeže a často jsem krvácela"
On pak položil svou ruku na vrch její hlavy
a sklonil ji dolů k zemi.

"Řekněte mi, jak hladová jste?
Jak slabá se musíte cítit
Zatímco tu osaměle žijete
a nikdy se neukážete?
Ale já znovu nepomašíruju
na vaše bitevní pole."
A vzal ji k oknu, aby viděla.

A slunce, to bylo zlaté,
ačkoli nebe, to bylo šedé.
A ona chtěla víc,
než by kdy mohla říct.
Ale věděla, jak jí to vystrašilo
a odvrátila se.
A nepodívala by se víc na jeho tvář.

A on řekl
"Já chci žít jako poctivý muž
Abych dostal vše, co si zasluhuji
a dával vše, co můžu.
A miloval mladou ženu,
které nerozumím.
Vaše výsosti, vaše způsoby jsou velice podivné"

Ale koruna, ta spadla
a ona si myslela, že je zlomená
A stála tu
stydící se nad tím, že ji srdce bolí
Vzala ho ke dveřím
a požádala ho, aby počkal
Ona bude jen chvíli uvnitř.

Venku v dálce byl vyslyšen její příkaz
A voják byl zabit,
stále čekající na její slovo.
A zatímco královna pokračovala ve rdoušení
v samotě, které dala přednost,
bitva pokračovala.
Překlad z http://www.pohodar.com