HOLLYWOOD HILLS
SUNRISE AVENUE

Now this is not the time or the place
for a broken-hearted,
'cause this is the end of the rainbow
where no one can be too sad

No I don't wanna leave
but I must keep moving ahead
'cause my life belongs to the other side
behind the great ocean's waves

Bye bye, Hollywood Hills I'm gonna
Miss you, wherever I go, I'm gonna
Come back to walk these streets again
Bye bye, Hollywood Hills forever

Thank you for the morning
walks on the sweet sunset
And for the hot night moments
For the fantasy in my bed

I take a part of you with me now
and you won't get it back
and a part of me will stay here,
you can keep it forever, dear

Oooh, oooh

Bye bye, Hollywood Hills I'm gonna
Miss you, wherever I go, I'm gonna
Come back to walk these streets again
Remember that we had fun together

Bye bye, Rodeo Girls I'm gonna
Love you, where ever I go I'm gonna
Come back so we can play together
Bye bye, Hollywood Hills forever

Long distance love doesn't work
All the miles in between getting naughty
No I don't wanna go
I don't wanna go

Bye bye, Hollywood Hills I'm gonna
Miss you, wherever I go, I'm gonna
Come back to walk these streets again
Bye bye....

Bye bye, Hollywood Hills I'm gonna
Miss you, wherever I go, I'm gonna
Come back to walk these streets again
Remember that we had fun together

Bye bye, Rodeo Girls I'm gonna
Love you, where ever I go I'm gonna
Come back so we can play together
Bye bye, Hollywood Hills forever

Hollywood Hills forever, yeah
Hollywood Hills forever
Lyrics from http://www.pohodar.com

HOLLYWOODSKÉ VRCHY
SUNRISE AVENUE

Není tady teď čas nebo místo
pro někoho se zlomeným srdcem
Protože tohle je konec duhy,
kde nikdo nemůže být příliš smutný

Ne, nechci odejít,
ale musím sebou pohnout dál
Protože můj život patří na druhou stranu
za vlny velkého oceánu

Ahoj, Hollywoodské vrchy, bude se mi
po vás stýskat kamkoliv jen půjdu, chci se
vrátit zpátky a jít znovu těmi ulicemi
Ahoj, Hollywoodské vrchy, navždycky

Děkuji za
procházky v ránu i při sladkém západu slunce
A za žhavé noční chvíle
Za fantazie v posteli

Vezmu si teď s sebou část vás
a vy ji nedostanete zpět
a část ze mě zůstane tady,
můžete si ji ponechat navždy, drahé

Oooh, oooh

Ahoj, Hollywoodské vrchy, bude se mi
po vás stýskat kamkoliv jen půjdu, chci se
vrátit zpátky a jít znovu těmi ulicemi
Vzpomeňte si, jak jsme se společně bavili

Ahoj, Rodeo Girls, budu vás
milovat, kamkoliv už půjdu, chci se
vrátit zpátky, abychom si mohli spolu hrát
Ahoj, Hollywoodské vrchy, navždycky

Láska na velkou dálku dlouho nepřetrvá
Všechny ty míle mezi námi budou zlobit
Ne, já nechci jít
Nechci jít

Ahoj, Hollywoodské vrchy, bude se mi
po vás stýskat kamkoliv jen půjdu, chci se
vrátit zpátky a jít znovu těmi ulicemi
Ahoj...

Ahoj, Hollywoodské vrchy, bude se mi
po vás stýskat kamkoliv jen půjdu, chci se
vrátit zpátky a jít znovu těmi ulicemi
Vzpomeňte si, jak jsme se společně bavili

Ahoj, Rodeo Girls, budu vás
milovat, kamkoliv už půjdu, chci se
vrátit zpátky, abychom si mohli spolu hrát
Ahoj, Hollywoodské vrchy, navždycky

Hollywoodské vrchy, navždycky, jasně
Hollywoodské vrchy, navždycky
Překlad z http://www.pohodar.com