IF THE STORY IS OVER
STRATOVARIUS

Once upon a time I was the scribe of all my dreams
I’ve seen the years turn into dust,
now feel the rust in me
I’ve walked the shores of Avalon,
I’ve seen the seasons change
I’ve laughed and cried,
I’ve lived and died, but only on the page

Now all I have, all I am
All I ever was is here, on the page
It’s all the same, it never mattered anyway
It’s all a lie so let it burn

All empty words and all rhymes will fade
As the light of last candle flickers away
If the story is over, this chapter my last
Let it be my best one, let it be my own

I hope it’s not too late
to learn to live and learn to love
I yearn to fight,
to turn the tide before the tender dark
For I never drew the sword from stone,
there’s no Helen in my Troy
I stand alone, I stand forgotten,
just gazing into the void

Come night, test my will, test my soul
Test my faith and test my heart, torn apart
Make me strong, make me whole again
and guide through the dark ‘til the morning comes

All empty words and all rhymes will fade
As the light of last candle flickers away
If the story is over, this chapter my last
Let it be my best one, let it be my own
Lyrics from http://www.pohodar.com

POKUD JE PŘÍBĚH U KONCE
STRATOVARIUS

Kdysi jsem si zapisoval všechny mé sny
Viděl jsem roky obrátit se v prach,
teď v sobě cítím rez
Ubíral jsem se po pobřeží Avalonu,
viděl jsem proměny ročních období,
smál jsem se a plakal,
žil jsem a umíral... ale jenom na stránkách.

Teď všechno co mám, všechno co jsem,
všechno, co jsem kdy chtěl, je tady, na té stránce
Je to pořád to samé, nikdy to nemělo žádný smysl
Je to všechno lež, proto nechť shoří!

Všechna prázdná slova a všechny verše vyblednou
A světlo poslední svíčky dohasíná
Pokud je příběh u konce, tahle kapitola mou poslední
Ať je tou nejlepší, ať je mou vlastní

Doufám, že není příliš pozdě
naučít se žít a naučit se milovat
Toužím bojovat,
obrátit proud před něžnou temnotou
Protože já nikdy nevytáhl meč z kamene,
v mé Tróji není žádná Helena
Stojím osamělý, stojím zapomenutý,
jen hledím do prázdnoty

Přijď, noci, vyzkoušej mou vůli, vyzkoušej mou duši
Vyzkoušej mou víru a vyzkoušej mé rozervané srdce
Posiluj mě, učiň mně znovu úplným
a veď mne temnotou dokud nepřijde ráno

Všechna prázdná slova a všechy verše vyblednou
A světlo poslední svíčky dohasíná
Pokud je příběh u konce, tahle kapitola mou poslední
Ať je tou nejlepší, ať je mou vlastní
Překlad z http://www.pohodar.com