SAMHAIN
STONE RING

The old stones stand before me
as I lay my tribute down.
Appeasement to the spirit
I fresh lay in the ground.
I'll light a candle for his soul
and get me from this place.
If the dead do rise, amongst them
you will not see my face.

Samhain, Hallow's Eve,
the old ones walk again.
Stay indoors, gather with your kin,
and the company of your friends.

I will wear a mask on Hallow's Eve
so that I will not be seen.
By the ghost of William Campbell,
whom I killed near Aberdeen.
First he was a Campbell
and surely that's enough.
But for the treatment of my sister
I gave it to him rough.

Samhain, Hallow's Eve,
the old ones walk again.
Stay indoors, gather with your kin,
and the company of your friends.

The dolmen stands in the pale moonlight
made by unknown hands.
It has stood 10,000 years,
worn by passing sands.
And the thirty-first is New Year's Eve
and the old ones walk about.
So fear your foes amongst them
and beware if ye go out.

Samhain, Hallow's Eve,
the old ones walk again.
Stay indoors, gather with your kin,
and the company of your friends.
Lyrics from http://www.pohodar.com

SAMHAIN
STONE RING

Staré kameny stojí přede mnou
zatímco já pokládám svůj dar.
Uklidnění duchů
Další dávám na zem
Rozsvítím svíčku za jeho duši
a odeberu se z tohoto místa.
Jestli mrtvý vstane, mezi nimi
neuvidíš mou tvář.

Samhain, předvečer Všech svatých
staří znovu přicházejí.
Zůstaň uvnitř, pohromadě se svými příbuznými
a společností svých přátel.

V předvečer Všech svatých budu nosit masku
tak mě nebude vidět
duch Williama Campbella,
kterého jsem zabil blízko Aberdeenu.
Předně to byl Campbell
a to je jistě dost.
Ale za zacházení s mou sestrou
to jsem mu to drsně dal.

Samhain, předvečer Všech svatých
staří znovu přicházejí.
Zůstaň uvnitř, pohromadě se svými příbuznými
a společností svých přátel.

Ten dolmen stojí v bledém svitu měsíce
stvořen neznámýma rukama.
Stojí 10 000 let
obroušený poletujícím pískem.
A třicátého prvního je předvečer Všech svatých
a staří přicházejí.
Tak se boj svých nepřátel mezi nimi
a varuj se jich, když jdeš ven.

Samhain, předvečer Všech svatých
staří znovu přicházejí.
Zůstaň uvnitř, pohromadě se svými příbuznými
a společností svých přátel.
Překlad z http://www.pohodar.com