I JUST CALL
TO SAY I LOVE YOU
STIVIE WONDER

No New Year's day to celebrate,
No chocolate covered candy to give away,
No first spring, no song to sing.
In fact it's just another ordinary day.
No April rain, no flowers bloom,
No wedding, no Saturday
Within the month of June.
But what it is, is something true,
Made up of these three
Words that I must say to you.
I just called to say I love you,
I just called to say
how much I care,
I just called to say I love you,
And I mean it from the bottom of my heart.

No summer's high, no warm July,
No harvest moon to light,
no tender August night.
No autumn breeze, no falling leaves,
No even time for birds
to fly southern skies.
No Libra sun, no Halloween,
No giving thanks
to all the Christmas joy you bring,
But what it is, though all so new,
to fill your heart,
Like no three words could ever do.
I just called to say I love you,
I just called to say
how much I care,
And I mean it from the bottom of my heart.
Of my heart, of my heart.
Lyrics from http://www.pohodar.com

VOLÁM JEN,
ABYCH ŘEKL MILUJI TĚ
STIVIE WONDER

Žádný Nový rok ke slavení,
Žádný čokoládou pokrytý bonbon k rozdání,
Žádný první skok, žádná píseň k zazpívání.
Opravdu je jen další všední den.
Žádný dubnový déšť, žádné květiny nekvetou,
Žádná svatba, žádná sobota.
Během měsíce června.
Ale co to je, je něco pravda.
Doplněná o tuhle trojku
Slov, která Ti musím říct.
Volal jsem jen, abych Ti řekl Miluji Tě,
Volal jsem jen, abych ti řekl,
jakou mám starost.
Volal jsem jen, abych Ti řekl Miluji Tě,
A myslím to z hloubi srdce.

Žádná letní síla, žádný teplý červen,
Žádný žňový měsíc nesvítí,
žádná vlahá srpnová noc.
Žádný podzimní vítr, žádné padající listy,
Ani žádný čas pro ptáky
k letu na jih.
Žádné slunce Vah, žádný Halloween,
Nikdo neděkuje
za všechnu vánoční radost, kterou ji přinesla.
Ale co to je, třebas všechno tak nové,
plní Tvé srdce.
Jak by nikdy nemohla žádná tři slova.
Volal jsem jen, abych Ti řekl Miluji Tě,
Volal jsem jen, abych ti řekl,
jakou mám starost.
A myslím to z hloubi srdce.
Z mého srdce, mého srdce.
Překlad z http://www.pohodar.com