MAD ABOUT YOU
STING

A stone's throw from Jerusalem
I walked a lonely mile in the moonlight
And though a million stars were shining
My heart was lost on a distant planet
That whirls around the April moon
Whirling in an arc of sadness
I'm lost without you I'm lost without you
Though all my kingdoms turn to sand
And fall into the sea
I'm mad about you I'm mad about you

And from the dark secluded valleys
I heard the ancient songs of sadness
But every step I thought of you
Every footstep only you
And every star a grain of sand
The leavings of a dried up ocean
Tell me, how much longer? How much longer?

They say a city in the desert lies
The vanity of an ancient king
But the city lies in broken pieces
Where the wind howls and the vultures sing
These are the works of man
This is the sum of our ambition
It would make a prison of my life
If you became another's wife
With every prison blown to dust
My enemies walk free
I'm mad about you I'm mad about you

And I have never in my life
Felt more alone than I do now
Although I claim dominions over all I see
It means nothing to me
There are no victories
In all our histories, without love

A stone's throw from Jerusalem
A walked a lonely mile in the moonlight
And though a million stars were shining
My heart was lost on a distant planet
That whirls around the April moon
Whirling in an arc of sadness
I'm lost without you I'm lost without you
And though you hold the keys to ruin
Of everything I see
With every prison blown to dust,
My enemies walk free
Though all my kingdoms turn to sand
And fall into the sea
I'm mad about you I'm mad about you
Lyrics from http://www.pohodar.com

BLÁZEN DO TEBE
STING

Kámen je vyhozen z Jeruzaléma
Já kráčel osamělou míli v měsíčním svitu
A myslel, že milion hvězd zářil
Mé srdce bylo ztracené na vzdálené planetě
Která krouží kolem dubnového měsíce
Točícího se na oblouku smutku
Bez Tebe jsem ztracen, jsem ztracen bez Tebe
Ačkoli se všechna má království změnila v písek
A zřítila se do moře
Jsem blázen do Tebe, jsem blázen do Tebe

A z temných, odlehlých údolí
jsem slyšel starověké písně zármutku
Ale s každým krokem jsem myslel na Tebe
S každým krokem jen Ty
A každá hvězda, každé zrnko písku
Zbytky vyschlého oceánu
Řekni mi, o kolik déle? O kolik déle?

Říkají, že v poušti leží město
Marnivost starověkého krále
Ale to město leží v rozvalinách
Jen vítr tam skučí a supové zpívají
To je práce lidí
To je výsledek naší ctižádosti
Z mého života by udělalo vězení,
kdyby ses stala ženou jiného
S každým vězením rozfoukaným na prach
Mí nepřátelé kráčejí svobodně
Jsem blázen do Tebe, jsem blázen do Tebe

A nikdy v mém životě
jsem se necítil víc osamělý, než teď
Ačkoliv získávám nadvládu nad vším, co vidím
Neznamená to pro mě nic
Nejsou žádná vítězství
V celé naší historii bez lásky

Kámen je vyhozen z Jeruzaléma
Já kráčel osamělou míli v měsíčním svitu
A myslel, že milion hvězd zářil
Mé srdce bylo ztracené na vzdálené planetě
Která krouží kolem dubnového měsíce
Točícího se na oblouku smutku
Bez Tebe jsem ztracen, jsem ztracen bez Tebe
A ačkoliv držíš klíče k ruinám
všeho, co vidím
S každým vězením rozfoukaným na prach
Mí nepřátelé kráčejí svobodně
Ačkoli se všechna má království změnila v písek
A zřítila se do moře
Jsem blázen do Tebe, jsem blázen do Tebe
Překlad z http://www.pohodar.com