ENGLISHMAN IN NEW YORK
STING

I don't drink coffee I take tea my dear
I like my toast done on one side
And you can hear it in my accent when I talk
I'm an Englishman in New York

See me walking down Fifth Avenue
A walking cane here at my side
I take it everywhere I walk
I'm an Englishman in New York

I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York

If, "Manners make the man" as someone said
Then he's the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile
Be yourself no matter what they say

I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York

Modesty, propriety can lead to notoriety
You could end up as the only one
Gentleness, sobriety are rare in this society
At night a candle's brighter than the sun

Takes more than combat gear to make a man
Takes more than a license for a gun
Confront your enemies,
avoid them when you can
A gentleman will walk but never run

If, "Manners make the man" as someone said
Then he's the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile
Be yourself no matter what they say

I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
Lyrics from http://www.pohodar.com

ANGLIČAN V NEW YORKU
STING

Nepiju kávu, dám si čaj, má drahá
Mám rád toust opečený po jedné straně
A můžeš slyšet můj přízvuk, když mluvím
Jsem Angličan v New Yorku

Vidíš mě kráčet Pátou ulicí
Vycházkovou hůl po boku
Beru si ji kamkoliv jdu
Jsem Angličan v New Yorku

Jsem cizinec, jsem opravdový cizinec
Jsem Angličan v New Yorku
Jsem cizinec, jsem opravdový cizinec
Jsem Angličan v New Yorku

Jestli "Činy dělají muže" jak někdo řekl
Pak je to hrdina dne
Chce to muže, který strpí ignoranci a posměch
Buď svůj, je jedno, co říkají

Jsem cizinec, jsem opravdový cizinec
Jsem Angličan v New Yorku
Jsem cizinec, jsem opravdový cizinec
Jsem Angličan v New Yorku

Skromnost, slušnost může vést k neblahé proslulosti
Mohl bys skončit jako jediný
Mírnost, rozvážnost je téhle společnosti unikát
V noci je svíčka jasnější než slunce

Být mužem chce víc než plnou polní
Chce to víc, než zbrojní průkaz
Čelit svým nepřátelům,
vyhnout se jim, když můžeš
Gentleman bude kráčet, ale nikdy nepoběží

Jestli "Činy dělají muže" jak někdo řekl
Pak je to hrdina dne
Chce to muže, který strpí ignoranci a posměch
Buď svůj, je jedno, co říkají

Jsem cizinec, jsem opravdový cizinec
Jsem Angličan v New Yorku
Jsem cizinec, jsem opravdový cizinec
Jsem Angličan v New Yorku
Překlad z http://www.pohodar.com