WHEN WE DANCE
STING

If he loved you
Like I love you
I would walk away in shame
I'd move town
I'd change my name

When he watches you
When he counts to buy your soul
On your hand his golden rings
Like he owns a bird that sings

When we dance,
angels will run and hide their wings

The priest has said my soul's salvation
Is in the balance of the angels
And underneath the wheels of passion
I keep the faith in my fashion

When we dance,
angels will run and hide their wings

I'm still in love with you
I'm gonna find a place to live
Give you all I've got to give

When we dance,
angels will run and hide their wings
When we dance,
angels will run and hide their wings

If I could break down these walls
And shout my name at heaven's gate
I'd take these hands
And I'd destroy the dark machineries of fate
Cathedrals are broken
Heaven's no longer above
And hellfire's a promise away
I'd still be saying
I'm still in love

He won't love you
Like I love you
He won't care for you this way
He'll mistreat you if you stay

Come and live with me
We'll have children of our own
I would love you more than life
If you'll come and be my wife

When we dance,
angels will run and hide their wings
When we dance,
angels will run and hide their wings
When we dance,
angels will run and hide their wings
When we dance,
angels will run and hide their wings

I'm gonna love you more than life
If you will only be my wife
I'm gonna love you more than life
If you will only be my wife
I'm gonna love you night and day
I'm gonna try in every way

I had a dream last night
I dreamt you were by my side
Walking with me baby
My heart was filled with pride
I had a dream last night
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDYŽ TANČÍME
STING

Jestli Tě miloval
Jako Tě miluji já
Odkráčel bych pryč s pocitem studu
Přestěhoval bych se do města
Změnil bych mé jméno

Když se na Tebe dívá
Když počítá, jak koupit Tvou duši
Na Tvé ruce jeho zlatý prstýnek
Jako by vlastnil ptáčka, který zpívá

Když tančíme,
andělé budou utíkat a skrývat svá křídla

Kněz řekl, že spása mé duše
Je v rovnováze andělů
A v soukolí vášně
Si udržuji víru ve svůj styl

Když tančíme,
andělé budou utíkat a skrývat svá křídla

Jsem do Tebe stále zamilovaný
Najdu místo k životu
Dám Ti všechno, co mám a můžu dát

Když tančíme,
andělé budou utíkat a skrývat svá křídla
Když tančíme,
andělé budou utíkat a skrývat svá křídla

Kdybych prorazil tyto zdi
A zakřičel mé jméno u nebeské brány
Vzal bych tyto ruce
A zničil bych temné mechanismy osudu
Katedrály jsou zbořené
Nebe už nebude déle nad námi
A sliby ohně pekelného budou pryč
Budu stále říkat
Jsem stále zamilovaný

On Tě nebude milovat
Jak Tě miluji já
On o Tebe nebude stát tímto způsobem
On Tě bude týrat, jestliže zůstaneš

Pojď a žij se mnou
Budeme mít naše vlastní děti
Miloval bych Tě víc, než život
Jestli půjdeš a budeš mou ženou

Když tančíme,
andělé budou utíkat a skrývat svá křídla
Když tančíme,
andělé budou utíkat a skrývat svá křídla
Když tančíme,
andělé budou utíkat a skrývat svá křídla
Když tančíme,
andělé budou utíkat a skrývat svá křídla

Budu Tě milovat víc, než život
Jestli budeš jen mou ženou
Budu Tě milovat víc, než život
Jestli budeš jen mou ženou
Budu Tě milovat nocí a dnem
Zkusím to na každý pád

Minulou noc jsem měl sen
Snil jsem, že jsi po mém boku
Procházíš se se mnou, miláčku
Mé srdce bylo naplněno hrdostí
Minulou noc jsem měl sen
Překlad z http://www.pohodar.com