LEATHER AND LACE
STEVIE NICKS

Is love so fragile and the heart so hollow
Shatter with words impossible to follow
You're sayin' I'm fragile, I try not to be
I search only for something I can't see

I have my own life
and I am stronger than you know
But I carry this feeling,
when you walked into my house
That you won't be walking out the door
Still I carry this feeling,
when you walked into my house
That you won't be walking out the door

Lovers forever, face to face
My city, your mountains, stay with me stay
I need you to love me, I need you today
Give to me your leather, take from me my lace

You in the moonlight, with your sleepy eyes
Could you ever love a man like me
And you were right,
when I walked into your house
I knew I'd never want to leave

Sometimes I'm a strong man,
sometimes cold and scared
And sometimes I cry
But that time I saw you,
I knew with you to light my nights
Somehow I'd get by

Lovers forever, face to face
My city, your mountains, stay with me stay
I need you to love me, I need you today
Give to me your leather, take from me my lace

Take from me, my lace
Lyrics from http://www.pohodar.com

KŮŽE A KRAJKA
STEVIE NICKS

Je láska tak křehká a srdce tak prázdné
Roztříštěné slovy, jimž je nemožné porozumět
Říkáš, že jsem křehký, zkouším nebýt
Jen hledám něco, co nemůžu pochopit

Mám svůj vlastní život
a jsem silnější, než tušíš
Ale nosím v sobě tenhle pocit, že
když jsi došla k mému domu
Neodejdeš od mých dveří
Stále v sobě nosím tenhle pocit, že
když jsi došla k mému domu
Neodejdeš pak od mých dveří

Milenci navždy, tváří v tvář
Mé město, Tvé hory, zůstaň se mou, zůstaň
Potřebuju, abys mě milovala, potřebuju Tě dneska
Dej mi svou kůži, vem si ode mne mou krajku

Ty v měsíčním svitu, s Tvýma ospalýma očima
Mohla bys někdy milovat muže, jako jsem já
A šla jsi správnou cestou,
když si došla k mému domu
Věděl jsem, že nikdy nebudu chtít odejít

Občas jsem silný muž
Občas jsem chladný a vyděšený
A občas pláču
Ale ve chvíli, kdy jsem Tě viděl
Dokážu s Tebou prozářit mé noci
Nějak bych se protloukl

Milenci navždy, tváří v tvář
Mé město, Tvé hory, zůstaň se mou, zůstaň
Potřebuju, abys mě milovala, potřebuju Tě dneska
Dej mi svou kůži, vem si ode mne mou krajku

Vem si ode mne mnou krajku
Překlad z http://www.pohodar.com