BECAUSE I LOVE YOU
STEVIE B

I got your letter
From the postman
Just the other day
So I decided
To write you this song
Just to let you know
Exactly the way I feel
To let you know
My love's for real
Because I love you

And I'll do anything
I'll give you my heart
My everything
Because I love you

I'll be right by your side
To be alive
To be your guy
If you should feel
That I don't really care
And that you're starting to lose ground
Just let me reassure you
That you can count on me
And that I will always be around
Because I love you

My heart's an open door
Girl, won't you please come on in
Because I love you

I'll be right by your side
To be alive
To be your guy
If you should feel
That I don't really care
And that you're starting to lose ground
Just let me reassure you
That you can count on me
And that I will always be around
Because I love you

My heart's an open door
Girl, won't you please come on in
Because I love you

I'll be right by your side
To be alive
To be your guy
Lyrics from http://www.pohodar.com

PROTOŽE TĚ MILUJI
STEVIE B

Dostal jsem Tvůj dopis
Od pošťáka
Jen v další den
Tak jsem se rozhodl
Napsat Ti tuhle písničku
Jen Ti umožnil vědět
Přesně to, co cítím
Nechal jsem Tě vědět, že
Má láska je opravdová
Protože já Tě miluji

A udělám všechno
Dám Ti své srdce
Mé všechno
Protože já Tě miluji

Budu věrně po Tvém boku
Abych přežil
Abych byl Tvůj kluk
Kdybys měla cítit
Že Tě doopravdy nemiluji
A že začínáš ztrácet půdu pod nohama
Jen mě nech ujistit Tě
Že se mnou můžeš počítat
A že budu vždycky kolem
Protože já Tě miluji

Mé srdce je jako otevřené dveře
Kóčo, nebudeš prosit o pokračování
Protože já Tě miluji

Budu věrně po Tvém boku
Abych přežil
Abych byl Tvůj kluk
Kdybys měla cítit
Že Tě doopravdy nemiluji
A že začínáš ztrácet půdu pod nohama
Jen mě nech ujistit Tě
Že se mnou můžeš počítat
A že budu vždycky kolem
Protože já Tě miluji

Mé srdce je jako otevřené dveře
Kóčo, nebudeš prosit o pokračování
Protože já Tě miluji

Budu věrně po Tvém boku
Abych přežil
Abych byl Tvůj kluk
Překlad z http://www.pohodar.com