FALLEN FLOWERS
STEVE MCDONALD

There on a misty morning,
the sun slowly rised
After the Battle at Halidon Hill
There lies her youngest son,
tears in his eyes
Wounded and dying she hears him still

Ma, if I could live my life again
If I could call the world my friend
If I could write the story's end (I would)
I would give all these things in vain
To feel you hold me once again

A smile comes to his face
An uneasy calm
In front of him, his life flashes by
Amidst his boyish charms,
he feels his mother's arms
In that painless moment, he hears her cry

Son, if I could roll back the years
If I could see you through these tears
If I could face all of my fears (I would)
I would give everything in vain
Just to hold you once again

Remember me forever
I'll be here forever
Please forget me never
I'll be here forever

If I could roll back the years
If I could see you through these tears
If I could face all of my fears

Ma, if I could live my life again
If I could call the world my friend
If I could write the story's end (I would)
I would give all these things in vain
Just to hold you once again
Lyrics from http://www.pohodar.com

PADLÉ KVĚTY
STEVE MCDONALD

Tady v mlhavém ránu
slunce pomalu vycházelo
Po bitvě u Halidon Hill
Tady leží její nejmladší syn,
slzy v očích
Stále ho slyší zraněného a umírajícího

Mami, kdybych mohl žít znovu svůj život
Kdybych mohl zvát svět svým přítelem
Kdybych mohl napsat konec příběhu (Napsal bych)
Promarnil bych všechny tyto věci
Abych cítil, že mne znovu objímáš

Do jeho tváře vstoupil úsměv
Nepřirozený klid
Před ním se zableskl jeho život
Během svého klukovského okouzlení
cítí ruce své matky
V této chvíli bez bolesti slyší její pláč

Synu, kdybych mohla vymazat roky
Kdybych Tě mohla vidět přes tyhle slzy
Kdybych mohla čelit všem mým hrůzám (čelila bych)
Cokoliv bych promarnila
Jen Tě ještě jednou objímat

Vzpomínej na mě navždy
Budu tady navždy
Prosím, nikdy na mě nezapomeň
Budu tady navždy

Synu, kdybych mohla vymazat roky
Kdybych Tě mohla vidět přes tyhle slzy
Kdybych mohla čelit všem mým hrůzám

Mami, kdybych mohl žít znovu svůj život
Kdybych mohl zvát svět svým přítelem
Kdybych mohl napsat konec příběhu (Napsal bych)
Promarnil bych všechny tyto věci
Abych cítil, že mne znovu objímáš
Překlad z http://www.pohodar.com