GALWAY GIRL
STEVE EARLE

Well, I took a stroll on the old Long Walk
Of a day -I-ay-I-ay
I met a little girl and we stopped
to talk
Of a fine soft day -I-ay-I-ay
And I ask you, friend, what's a fella to do
'Cause her hair was black and her eyes were blue
And I knew right then I'd be takin' a whirl
'Round the Salthill Prom with a Galway girl

We were halfway there when the rain came down
Of a day -I-ay-I-ay
And she asked me up to her flat downtown
Of a fine soft day -I-ay-I-ay
And I ask you, friend, what's a fella to do
'Cause her hair was black and her eyes were blue
So I took her hand and I gave her a twirl
And I lost my heart to a Galway girl

When I woke up I was all alone
With a broken heart and a ticket home
And I ask you now, tell me what would you do
If her hair was black and her eyes were blue
I've travelled around
I've been all over this world
Boys I ain't never seen
nothin' like a Galway girl
Lyrics from http://www.pohodar.com

DÍVKA Z GALWAY
STEVE EARLE

Nu, loudal jsem se po staré Long Walk
Za dne, jaj, jaj.
Potkal jsem dívčinku a zastavili jsme se,
abychom si promluvili
Za příjemného fajn dne, jaj, jaj.
A ptám se Tě, příteli, co má chlap dělat
Protože její vlasy byly černé a její oči modré
A já věděl, že se zatočím
Kolem Salthil Prom s dívkou z Galway

Byli jsme na půli cesty tam, když vtom se spustil déšť
Za dne, jaj, jaj.
A ona mě pozvala nahoru do svého bytu v centru města
Za příjemného fajn dne, jaj, jaj.
A ptám se Tě, příteli, co má chlap dělat
Protože její vlasy byly černé a její oči modré
Tak jsem ji vzal za ruku a zatočil jsem s ní
A ztratil jsem srdce pro dívku z Galway

Když jsem se probudil, byl jsem úplně sám
Se zlomeným srdcem a jízdenkou domů
A teď se Tě ptám, řekni mi, co bys dělal?
Když její vlasy byly černé a její oči modré
Procestoval jsem toho hodně
Byl jsem všude na světě
Kluci, já nikdy neviděl
nic takového, jako je dívka z Galway.
Překlad z http://www.pohodar.com