IN THE ARMY NOW - STATUS QUO

A vacation in the foreign land
Uncle Sam does the best he can
You're in the army now
Oh, oh you're in the army - now

Now you remember what the draft man said
Nothing to do all day but stay in bed
You're in the army now
Oh, oh you're in the army - now

You'll be a hero of the neighbourhood
Nobody knows that you left for good
You're in the army now
Oh, oh you're in the army - now

Smiling faces on the way to 'Nam
But once you get there no one gives a damn
You're in the army now
Oh, oh you're in the army - now

Hand grenades flying over your head

Missiles flying over your head
If you wanna survive get out of bed
You're in the army now
Oh, oh you're in the army - now

Shots ring out in the dead of night
The sergeant calls : "Stand up and fight!"
You're in the army now
Oh, oh you're in the army - now

You've got your orders to shoot on sight
Your finger's on the trigger
but it don't seem right
You're in the army now
Oh, oh you're in the army - now
You're in the army now
Oh, oh you're in the army - now

Night is falling and you just can't see
Is this illusion or reality
You're in the army now
Oh, oh you're in the army - in the army now
You're in the army now
Oh, oh you're in the army - now

Oh, oh you're in the army - in the army now
Oh, oh you're in the army - now
Lyrics from http://www.pohodar.com

TEĎ V ARMÁDĚ

Dovolená v cizí zemi
Strýček Sam dělá nejlepší co může
Teď jsi v armádě
Oh, oh, jsi v armádě - teď

Teď vzpomínáš, co říkal verbíř
Nic na práci celý den ale zůstat v posteli
Teď jsi v armádě.
Oh, oh, jsi v armádě - teď.

Budeš hrdina ze sousedství
Nikdo neví, že jsi odešel navždycky
Teď jsi v armádě
Oh, oh, jsi v armádě - teď

Usměvavé tváře na cestě do 'Namu
Jakmile tam jednou dorazíš, nikoho už nebudeš zajímat.
Teď jsi v armádě
Oh, oh, jsi v armádě - teď

Ruční granáty létají nad Tvou hlavou

Rakety ti létají nad hlavou
Jestli chceš přežít, vstaň z postele
Teď jsi v armádě
Oh, oh, jsi v armádě - teď

Ve smrtící noci znějí výstřely
Seržant volá: "Vstaň a bojuj!"
Teď jsi v armádě
Oh, oh, jsi v armádě - teď

Dostal jsi rozkaz střílet na vše v dohledu
Tvů prst na spoušti
Ale nevypadá to dobře
Teď jsi v armádě
Oh, oh, jsi v armádě - teď
Teď jsi v armádě
Oh, oh, jsi v armádě - teď

Padá noc a Ty teď nevíš
Je tohle iluze nebo realita
Teď jsi v armádě
Oh, oh, jsi v armádě - teď v armádě
Teď jsi v armádě
Oh, oh, jsi v armádě - teď

Oh, oh, jsi v armádě - teď v armádě
Oh, oh, jsi v armádě - teď
Překlad z http://www.pohodar.com