NO PROBLEMS
STATUS QUO

Sitting on a corner
watching half the world go by
Thinking something
'long the lines of whisky and rye
Rolling to the left, rolling to my right
Well, anybody out there wanna help me?
Looking at a picture
of the trouble-and-strife
Even got a picture of the Queen
Getting back to thinking
'bout the secrets of life
Will I ever find another?
No, it's just a dream

Walking round in circles,
oh I must have walked a mile
Trying to imagine
I was putting on my style
Rolling to the left, rolling to my right
Can't you see
I'm going along the wrong lines?
Searching for the person
with a shoulder to cry on
Calling out to almost anyone
Have you got a secondary bed I could lie on
You'd better watch your step
or you'll be first in line

Baby, baby, baby,
what the hell on earth is wrong with you?
Baby, baby, baby,
what the hell am I supposed to do?

Baby, baby, baby,
what the hell on earth is wrong with you?
Baby, baby, baby,
what the hell am I supposed to do?

Cutting back to visions
taken from the silver screen
Believing I was someone I had never been
Rolling to my left, rolling to my right
Surprised the motion picture
is in black and white
Sitting here alone is how it's gonna be
Will my lucky star ever shine on me?
I guess it's not a problem,
that's the way it's meant to be
Oh, it's never been a problem,
it's never been a problem to me

Baby, baby, baby,
what the hell on earth is wrong with you?
Baby, baby, baby,
what the hell am I supposed to do?
Baby, baby, baby,
what the hell on earth is wrong with you?
Baby, baby, baby,
what the hell am I supposed to do?
Woh-oh-oh, baby, baby, baby,
what the hell on earth is wrong with you?
Baby, baby, baby,
what the hell am I supposed to do?
Woh-oh-oh, baby, baby, baby
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŽÁDNÉ PROBLÉMY
STATUS QUO

Sedím na rohu
Napůl sleduji, jak svět plyne
Myslím na něco
mezi řádkou režných whisky
Motám se doleva, motám se na mou pravou stranu
Nu, chce mi tady venku někdo pomoct?
Dívám se na obraz
problémů a svárů
Vždycky mám obrázek královny
Vracím se zpět k přemýšlení
nad tajemstvími života
Najdu někdy další?
Ne, je to jen sen

Chodím kolem v kruzích,
oh, určitě jsem ušel míli
Zkouším si přestavit,
že jsem se oblékl ve svém stylu
Motám se doleva, motám se na mou pravou stranu
Cožpak nevidíte
Že jdu po špatné cestě
Hledaje člověka,
na jehož rameni se budu moct vyplakat
Volaje téměř na každého
Máte druhou postel, ve které bych mohl spočinout?
Měli byste raději střežit své kroky,
nebo budete první na řadě.

Miláčku, miláčku, miláčku,
co to, k čertu, s Tebou je?
Miláčku, miláčku, miláčku,
co bych měl, k čertu, dělat?

Miláčku, miláčku, miláčku,
co to, k čertu, s Tebou je?
Miláčku, miláčku, miláčku,
co bych měl, k čertu, dělat?

Omezuju se na představy,
inspirované stříbrným plátnem
Věřím, že jsem někdo, kým jsem nikdy nebyl
Motám se doleva, motám se na mou pravou stranu
Překvapený, že pohyblivé obrázky
jsou v černé a bílé
Sedím tady osaměle, je to tak, jak to bude
Bude moje šťastná hvězda vždycky na mě zářit?
Myslím si, že to není problém,
takhle to má být
Oh, nikdy to nebyl problém
Nikdy to pro mě nebyl problém

Miláčku, miláčku, miláčku,
co to, k čertu, s Tebou je?
Miláčku, miláčku, miláčku,
co bych měl, k čertu, dělat?
Miláčku, miláčku, miláčku,
co to, k čertu, s Tebou je?
Miláčku, miláčku, miláčku,
co bych měl, k čertu, dělat?
Miláčku, miláčku, miláčku,
co to, k čertu, s Tebou je?
Miláčku, miláčku, miláčku,
co bych měl, k čertu, dělat?
Ou-oh-oh, miláčku, miláčku, miláčku
Překlad z http://www.pohodar.com