STAR OF THE COUNTY DOWN

Near Banbridge town, in the County Down
One morning in July
Down a boreen green came a sweet colleen
And she smiled as she passed me by.
She looked so sweet from her two white feet
To the sheen of her nut-brown hair
Such a coaxing elf, I'd to shake myself
To make sure I was standing there.

From Bantry Bay up to Derry Quay
And from Galway to Dublin town
No maid I've seen like the sweet colleen
That I met in the County Down.

As she onward sped I shook my head
And I gazed with a feeling rare
And I said, says I, to a passerby
"who's the maid with the nut-brown hair?"
He smiled at me, and with pride says he,
"That's the gem of Ireland's crown.
She's young Rosie McCann
from the banks of the Bann
She's the star of the County Down."

From Bantry Bay up to Derry Quay
And from Galway to Dublin town
No maid I've seen like the sweet colleen
That I met in the County Down.

I've travelled a bit,
but never was hit
Since my roving career began
But fair and square I surrendered there
To the charms of young Rose McCann.
I'd a heart to let
and no tenant yet
Did I meet with in shawl or gown
But in she went and I asked no rent
From the star of the County Down.

From Bantry Bay up to Derry Quay
And from Galway to Dublin town
No maid I've seen like the sweet colleen
That I met in the County Down.

At the crossroads fair I'll be surely there
And I'll dress in my Sunday clothes
And I'll try sheep's eyes,
and deludhering lies
On the heart of the nut-brown rose.
No pipe I'll smoke,
no horse I'll yoke
Though with rust my plow turns brown
Till a smiling bride
by my own fireside
Sits the star of the County Down.

From Bantry Bay up to Derry Quay
And from Galway to Dublin town
No maid I've seen like the sweet colleen
That I met in the County Down.
Lyrics from http://www.pohodar.com

HVĚZDA Z COUNTY DOWN

Blízko Bonbridge town, v County Down
Jedno ráno v červenci
Z nudné zeleně vyšla sladká kóča
A smála se hned jak mě zahlédla.
Vypadala tak sladce od svých bílých nohou
až po jas jejích oříškově hnědých vlasů.
Jako umluvený diblík, zatřásl jsem sebou.
Abych se ujistil, že stojím tady.

Od Bantry Bay po Derry Quay
A od Galway po město Dublin.
Žádná panna nebyla jako ta sladká kóča
Kterou jsem potkal v County Down.

Jakmile odchvátala, potřasl jsem hlavou.
A zíral jsem se vzácným pocitem.
A řekl jsem, řekl jsem kolemjdoucímu
"Kdo je ta panna s oříškově hnědými vlasy?"
Smál se na mě a hrdě řekl,
"To je drahokam irské koruny.
To je mladá Rosie McCann
z pobřeží Bann.
Ona je hvězda z County Down."

Od Bantry Bay po Derry Quay
A od Galway po město Dublin.
Žádná panna nebyla jako ta sladká kóča
Kterou jsem potkal v County Down.

Kus jsem toho prochodil,
ale nikde jsem se neusadil.
Od počátku mého zaměstnání tkalce
Ale trh a čtvrť, tam jsem to vzdal
Kvůli kouzlu mladé Rose McCann.
Měl jsem srdce k pronajmutí
a dosud žádného nájemníka.
Potkal jsem ji v šátku nebo plášti
Ale ona odešla a já nežádal nájemné.
Od hvězdy z County Down.

Od Bantry Bay po Derry Quay
A od Galway po město Dublin.
Žádná panna nebyla jako ta sladká kóča
Kterou jsem potkal v County Down.

Jistě budu na výročním trhu.
Oblečen v mé nedělní šaty.
A budu vysílat zamilované pohledy
a bludné lži.
Do srdce oříškově hnědé růže.
Žádnou dýmku nebudu kouřit,
žádné koně nebudu zapřahat.
Ačkoli můj pluh hnědne rzí.
Dokud nebude jako usměvavá nevěsta
u mého krbu
Sedět hvězda z County Down.

Od Bantry Bay po Derry Quay
A od Galway po město Dublin.
Žádná panna nebyla jako ta sladká kóča
Kterou jsem potkal v County Down.
Překlad z http://www.pohodar.com