DEAR FRIEND
STACIE ORRICO

Dear Friend, what's on your mind
You don’t laugh the way you used to
But I've noticed how you cry
Dear friend, I feel so helpless
I see you sit in silence
As you face new pain each day
I feel there’s nothing I can do
I know you don’t feel pretty
Even though you are
But it wasn’t your beauty
That found room in my heart
Dear friend, you are so precious Dear Friend

Dear friend, I'm here for you
I know that you don’t talk too much
But we can share this day anew
Dear Friend, please don’t feel like you're alone
There is someone who is praying
Praying for your peace of mind
Hoping joy is what you'll find
I know you don’t feel weak
Even though you are
But it wasn’t your strength
That found room in my heart
Dear friend, you are so precious, Dear Friend
Lyrics from http://www.pohodar.com

DRAHÝ PŘÍTELI
STACIE ORRICO

Drahý příteli, co Tě trápí?
Nesměješ se tak, jak jsi se smával
Zato jsem si všimla, jak pláčeš
Drahý příteli, cítím se tak bezradná
Vidím Tě, jak tiše sedíš
Jak Tvou Tvář každým dnem zaplavuje bolest
Cítím, že tady nemůžu nic dělat
Vím, že si nepřipadáš krásný
Ačkoliv jsi
Ale nebyla Tvá krása tím
Co si našlo prostor v mém srdci.
Drahý příteli, Ty jsi tak vzácný, drahý příteli

Drahý příteli, jsem tady pro Tebe
Vím, že Ty toho mnoho nenamluvíš
Ale můžeme znovu sdílet tento den
Drahý příteli, prosím, neměj pocit, že jsi sám
Tady je někdo, kdo se modlí
Modlí za mír v Tvé mysli
Doufá, že najdeš radost
Vím, že se necítíš slabý
Ačkoliv jsi
Ale nebyla Tvá síla tím
Co si našlo prostor v mém srdci.
Drahý příteli, Ty jsi tak vzácný, drahý příteli
Překlad z http://www.pohodar.com