SPICE UP YOUR LIFE - SPICE GIRLS

When you're feeling sad and low
We will take you
Where you gotta go
Smiling dancing
Everything is free
All you need is positivity

Chorus:
Colours of the world
Spice up your life
Every boy and girl
Spice up your life
People of the world
Spice up your life

Slam it to the left
If you're haveing a good time
Shake it to the right
If you know that you feel fine
Chicas to the front
Uh Uh, go round
Slam it to the left
If you're haveing a good time
Shake it to the right
If you know that you feel fine
Chicas to the front
Hi ci ya hold tight

Yellow men in Timbucktoo
Colour for both me and you
Kung Foo fighting dancing queen
Tribal space man
And all that's in-between

Chorus:

Flamenco
Lambada
But HipHop is harder
We moon walk the foxtrot
Then polka the salsa
Shake shake shake haka
Shake shake shake haka

Chorus
Lyrics from http://www.pohodar.com

OKOŘEŇTE SI ŽIVOT

Když se cítíte smutní a na dně
Vezmeme vás
Tak, kam máte jít
Smát se, tancovat
Všechno se smí
Jediné, co potřebujete, je myslet pozitivně

Refrén:
Barvami světa
Okořeňte si život
Všichni kluci a dívky
Okořeňte si život
Lidi z celého světa
Okořeňte si život

Hoďte sebou doleva
Jestli vás to baví,
zatřeste se doprava
Pokud víš, že se budeš cítit fajn
Kocourajdy dopředu,
Uh Uh jdi dokola
Hoďte sebou doleva
Jestli vás to baví,
zatřeste se doprava
Pokud víš, že se budeš cítit fajn
Kocourajdy dopředu,
Hi, tak tady jste, dejte se do toho s námi

Žlutí lidé v Timbuktu
To je barva pro mě i pro tebe
V kung fu zápasící taneční královna
Vesmírný válečník
A všechno, co je mezi tím

Refrén:

Flamenko
Lambáda
Ale HipHop je tvrdší
Tancujeme foxtrot měsíčním krokem
Pak polku a salsu
Třeste, třeste, třeste sebou, haka
Třeste, třesta, třesta sebou, haka

Refrén:
Překlad z http://www.pohodar.com