CROSSFIRE
SPENCER DAVIS GROUP

Sleep,
some nights you just don't show
When you pushed your love won't go
Your dreams get lost and your sorrows grow
You read and try to watch TV
Take a drive out to the sea
You might break down but you can't break free

Standing in a crossfire,
hanging from a life wire
Reaching for a lost smile
and hiding in the wind
Standing in a crossfire,
stranded on a high wire
Running from a reason
and looking for a friend

Dreams,
your eyes are almost blind
They photograph your mind
And leave a trace and her love went time
Nights you live a smokie path
Forget the spells she cast
You start up first but you end up last

Standing in a crossfire,
hanging from a life wire
Reaching for a lost smile
and hiding in the wind
Standing in a crossfire,
stranded on a high wire
Running from a reason
and looking for a friend

Standing in a crossfire,
hanging from a life wire
Reaching for a lost smile
and hiding in the wind
Standing in a crossfire,
stranded on a high wire
Running from a reason
and looking for a friend
Lyrics from http://www.pohodar.com

KŘÍŽOVÁ PALBA
SPENCER DAVIS GROUP

Spi,
některé noci se prostě neukážeš
Tvá láska se neprojeví, když zatlačíš
Tvé sny se ztrácí a Tvé trápení roste
Čteš si a zkoušíš se dívat na televizi
Vyraz na vyjížďku k moři
Můžeš prorazit, ale nemůžeš se osvobodit

Stojící v křížové palbě,
visící z drátu života,
sahající po ztraceném úsměvu
a skrývající se ve větru.
Stojící v křížové palbě,
ztroskotaný na tenkém ledě
Utíkající bez rozumu
a hledající přítele.

Sny,
Tvé oči jsou téměř slepé.
Odrážejí Tvou mysl
a nechávají stopu a její láska (odešla?)
Noci žiješ na kouřové stezce
Zapomínáš na kouzla, která seslala
Začíná první, ale končíš poslední

Stojící v křížové palbě,
visící z drátu života,
sahající po ztraceném úsměvu
a skrývající se ve větru.
Stojící v křížové palbě,
ztroskotaný na tenkém ledě
Utíkající bez rozumu
a hledající přítele.

Stojící v křížové palbě,
visící z drátu života,
sahající po ztraceném úsměvu
a skrývající se ve větru.
Stojící v křížové palbě,
ztroskotaný na tenkém ledě
Utíkající bez rozumu
a hledající přítele.
Překlad z http://www.pohodar.com