SPANCIL HILL

Last night as I lay dreaming
Of pleasant days gone by
My mind bein' bent on ramblin'
To Ireland I did fly
I stepped aboard a vision,
And followed with my will
Till next I came to anchor
At the Cross near Spancil Hill.

Delighted by the novelty,
Enchanted with the scene
Where in my early boyhood,
Where often I had been
I thought I heard a murmur,
And I think I hear it still
It's the little stream of water
That flows down by Spancil Hill.

It being the Twenty-third of June,
The day before the Fair
When Ireland's sons and daughters
In crowds assembled there
The young, the old, the brave and bold,
They came for sport and kill
There were jovial conversations
At the Cross of Spancil Hill.

I went to see my neighbors,
To hear what they might say
The old ones were all dead and gone,
The young ones turning grey
I met with tailor Quigley,
He's as bold as ever still
Sure, he used to make my britches
When I lived in Spancil Hill.

I paid a flying visit
To my first, and only, love
She's white as any lily,
And gentle as a dove
She threw her arms around me,
Sayin' "Johnny I love you still!"
She's Nell, the farmer's daughter,
And the pride of Spancil Hill.

I dreamt I stopped and kissed her
As in the days of yore
She said "Johnny, you're only joking,
As many times before."
The cock crew in the morning,
He crew both loud and shrill
And I woke in California,
Many miles from Spancil Hill.
Lyrics from http://www.pohodar.com

SPANCIL HILL

Minulou noc, jak jsem ležel sníce
O vlídných dnech, které pominuly
Má mysl jsouce zmítána neklidem
Letěl jsem do Irska
Vstoupil jsem na palubu vize
A následován mou touhou
Až do té doby, než jsem zakotvil
U kříže blízko Spancil Hill

Potěšen novinkou
Okouzlený scenérií
Kde v mém časném chlapectví
Kde často jsem býval
Myslel jsem, že slyším šepot
A myslím, že ho slyším stále
Je to malý potůček vody
Který teče dolů ze Spancil Hill

Bylo to dvacátého třetího června
Den před jarmarkem
Kdy synové a dcery Irska
Se zde shromáždili v davech
Mladí, staří, stateční a smělí
Přišli na sport a zabíjení
Vedly se tu veselé rozhovory
U kříže na Spancil Hill

Přišel jsem, abych viděl mé sousedy
Slyšet, co směli říct
Ti staří byli všichni mrtví a pryč
Ti mladí zešedivěli
Potkal jsem krejčího Quigleyho
Je tak silný, jako vždycky
Jistě, šívával pro mě kalhoty
Když jsem žil na Spancil Hill

Věnoval jsem v letu návštěvu
Mé první a jediné lásce
Je bílá jako jakákoliv lilie
A něžná jako holubička
Objala mne svýma rukama
Řkouce "Johnny, pořád Tě miluji"
Je to Nell, dcera farmáře
A pýcha Spancil Hill

Snil jsem, že jsem zastavil a líbal ji
Stejně jako v dnech minulosti
Řekla: "Johnny, ty jen žertuješ
Jako tolikrát předtím"
Kohoutí kokrhání se nese ránem
Kokrhá hlasitě a pronikavě
A já se budím v Kalifornii
Mnoho mil od Spancil Hill.
Překlad z http://www.pohodar.com