DON'T PLAY YOUR ROCK N' ROLL TO ME
SMOKIE

Don't play your Rock n' Roll to me,
That ain't the way it's meant to be.
I ain't so blind that I can't see,
Just let it lie and let it be,
So, don't play your Rock n' Roll, no,
Don't play your Rock n' Roll, no,
Don't play your Rock n' Roll to me.

Well I know you think I'm crazy
to keep hanging 'round,
But I was sort of hoping
you'd change from the girl I found,
But your words just sound
like Rock n' Roll lines to me,
And they're just about as
burned out as a worn-out 45,
And you can't expect them
to keep our love alive,

So don't play your Rock n' Roll to me,
That ain't the way it's meant to be.
I ain't so blind that I can't see,
Just let it lie and let it be,
So, don't play your Rock n' Roll, no,
Don't play your Rock n' Roll, no,
Don't play your Rock n' Roll to me.

Well I guess you had me fooled for a while,
With your come on looks
and your Mona Lisa smile,
But your Rock n' Roll
is gettin' out of time for me,
Go sing your lines to someone else
'cos someone else maybe,
The fool you always thought
you saw in me.

So don't play your Rock n' Roll to me,
That ain't the way it's meant to be.
I ain't so blind that I can't see,
Just let it lie and let it be,
So, don't play your Rock n' Roll, no,
Don't play your Rock n' Roll, no,
Don't play your Rock n' Roll to me.
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEHRAJ MI SVŮJ ROCK N' ROLL
SMOKIE

Nehraj mi svůj rock n' roll
To není cesta, která to měla být
Já nejsem tak slepý, abych nemohl vidět
Nech to prostě ležet a necht to být
Tak nehraj svůj rock n' roll, ne
Nehraj svůj rock n' roll, ne
Nehraj mi svůj rock n' roll.

No, vím, že si myslíš, že jsem dost bláznivý,
abych dál nečinně čekal.
Ale já měl druh naděje,
že ta dívka, kterou jsem si našel, se změní
Ale Tvá slova mi zní jen
jako text rock n' rollu.
A ta jsou dávno pryč,
obehraná jako vypálená pětačtyřicítka
A nemůžeš od nich čekat,
že díky nim naše láska přežije.

Nehraj mi svůj rock n' roll
To není cesta, která to měla být
Já nejsem tak slepý, abych nemohl vidět
Nech to prostě ležet a necht to být
Tak nehraj svůj rock n' roll, ne
Nehraj svůj rock n' roll, ne
Nehraj mi svůj rock n' roll.

Nu, myslím, že jsi mě na chvíli pobláznila
Se Tvými vyzývavými pohledy
a Tvým úsměvem Mony Lisy.
Ale Tvůj rock n' roll
u mě vychází z módy
Jdi zpívat svá slova někomu jinému,
protože někdo jiný snad,
bude tím bláznem, o němž sis myslela,
že ho vidíš ve mne

Nehraj mi svůj rock n' roll
To není cesta, která to měla být
Já nejsem tak slepý, abych nemohl vidět
Nech to prostě ležet a necht to být
Tak nehraj svůj rock n' roll, ne
Nehraj svůj rock n' roll, ne
Nehraj mi svůj rock n' roll.
Překlad z http://www.pohodar.com