I'LL MEET YOU AT MIDNIGHT
SMOKIE

A summer evening on Les Champs Elyses
A secret rendezvous they planned for days.
A sea of faces in a crowded cafe,
A sound of laughter as the music plays.

Jean-Claude was a student at the University,
Louise-Marie is just a work away.
He recall the night they met
was warm with laughter
The world were music as she turned away.

I'll meet you at midnight,
Under the moonlight,
I'll meet you at midnight...
But Jean-Claude, Louise-Marie will never be...

Each cigarette would light a thousand faces,
Each hour that pass seem like a thousand years.
Midnight was turning into empty spaces
The sound of laughter disappeared.

I'll meet you at midnight,
Under the moonlight,
I'll meet you at midnight...
Oh, but Jean-Claude, Louise-Marie will never be...

A summer morning on Les Champs Elyses,
The empty table in the street cafe.
The sunlight melting through an open doorway,
Jean-Claude has left to face another day.

I'll meet you at midnight,
Under the moonlight,
I'll meet you at midnight...

I'll meet you at midnight,
Under the moonlight,
I'll meet you at midnight...
Oh, but Jean-Claude, Louise-Marie will never be...
Lyrics from http://www.pohodar.com

SETKÁM SE S TEBOU O PŮLNOCI
SMOKIE

Letní večer na Les Champs Elysées
Tajné rande, které si celé dny plánovali
Moře tváří v přelidněné kavárně
Zní smích, zatímco hudba hraje

Jean-Claude byl student Univerzity
Louise-Marie byla jen pracující
Vzpomínal na noc, v níž se setkali,
byla prohřátá smíchem
Svět byl hudbou, zatímco ona se odvracela

Setkám se s Tebou o půlnoci
Pod svitem měsíce
Setkám se s Tebou o půlnoci...
Ale Jean-Claude, Louise-Marie nikdy nebudou...

Každá cigareta by ozářila tisíc tváří
Každá míjející hodina se zdá být tisícem let
Půlnoc zmizela v nenávratnu
Zvuk smíchu zmizel.

Setkám se s Tebou o půlnoci
Pod svitem měsíce
Setkám se s Tebou o půlnoci...
Ale Jean-Claude, Louise-Marie nikdy nebudou...

Letní ráno na Les Champs Elysées
Prázný stůl v pouliční kavárně
Sluneční svit se rozplývá skrz otevřené dveře
Jean-Claude odešel čelit dalšímu dni.

Setkám se s Tebou o půlnoci
Pod svitem měsíce
Setkám se s Tebou o půlnoci...

Letní ráno na Les Champs Elysées
Prázný stůl v pouliční kavárně
Sluneční svit se rozplývá skrz otevřené dveře
Jean-Claude odešel čelit dalšímu dni.
Překlad z http://www.pohodar.com