BABY IT'S UP TO YOU
SMOKIE

Too many times I count the cost
Of the games that I played
And the love that I lost forever

So many ways a heart can lose
If you ain't got the love
That you can use together

You can love me tonight
While the feeling is right
Let me spend just one night with you
I could hold you so tight
If you say it's alright
And we'll love 'til the lights shine trough
Babe, it's up to you
Babe, it's up to you

You can love me tonight
While the feeling is right
Let me spend just one night with you
I could hold you so tight
If you say it's alright
And we'll love 'til the lights shine trough

So many times we tried to hide
All the broken hearts
And the tears we cried together

We had it all but love was lost
When you walked away
And I count the cost forever

With the tears in my eyes
And my heart how it cries
Let me spend just one night with you
Now I'm down on my knees
And I'm begging you please
Let me spend just one night with you

Babe, it's up to you
Babe, it's up to you
Lyrics from http://www.pohodar.com

MILÁČKU, JE TO NA TOBĚ
SMOKIE

Tolikrát jsem počítal, co jsme ztratili
těmi hrami, které hrajeme
A lásku, kterou jsem ztratil navždy

Tolika způsoby se může ztratit srdce
Když nemáš lásku,
kterou si můžeš užívat společně

Dnes v noci mě můžeš milovat,
zatím je to skvělý pocit
Nech mě strávit s Tebou jen jedinou noc
Mohl bych Tě tak pevně obejmout,
když řekneš, že je to v pořádku
A budeme se milovat, dokud se nerozední
Miláčku, je to na Tobě
Miláčku, je to na Tobě

Dnes v noci mě můžeš milovat,
zatím je to skvělý pocit
Nech mě strávit s Tebou jen jedinou noc
Mohl bych Tě tak pevně obejmout,
když řekneš, že je to v pořádku
A budeme se milovat, dokud se nerozední

Tolikrát jsme zkoušeli skrýt
všechna ta zlomená srdce
a slzy, které jsme společně vyplakali

Měli jsme všechno, ale láska byla ztracena
Když jsi odešla pryč
A já budu na vždy počítat, jakou to mělo cenu

Se slzami v mých očích
A mé srdce, jak to pláče
Nech mě strávit s Tebou jen jedinou noc
Teď jsem na kolenou
A naléhavě žádám, prosím,
Nech mě strávit s Tebou jen jedinou noc

Miláčku, je to na Tobě
Miláčku, je to na Tobě
Překlad z http://www.pohodar.com