LIVING NEXT DOOR TO ALICE
SMOKIE

Sally called when she got the word
And she said
"I suppose you've heard, 'bout Alice"
Well I rushed to the window,
and I looked outside
But I could hardly believe my eyes
As a big limousine rode up onto Alice's drive

Oh, I don't know why she's leaving,
or where she's gonna go
I guess she's got her reasons
but I just don't wanna know
'Cos for 24 years I've been
Living next door to Alice
24 years just waitin' for a chance
To tell her how I feel
and maybe get a second glance
Now I gotta get used to not
Living next door to Alice

We grew up together, two kids in the park
Carved out initials deep
in the bark, me an' Alice
Now she walks through the door,
with her head held high
Just for a moment I caught her eye
As the big limousine
pulled slowly out of Alice's drive

Oh, I don't know why she's leaving,
or where she's gonna go
I guess she's got her reasons
but I just don't wanna know
'Cos for 24 years I've been
Living next door to Alice
24 years just waitin' for a chance
To tell her how I feel
and maybe get a second glance
Now I gotta get used to not
Living next door to Alice

Then Sally called back, and asked how I felt
And she said,
"I know how to help, to get over Alice"
She said,
"Now Alice is gone, but I'm still here
You know, I've been waiting 24 years..."
And the big limousine disappeared

I don't know why she's leaving,
or where she's gonna go
I guess she's got her reasons
but I just don't wanna know
'Cos for 24 years I've been
Living next door to Alice
24 years just waitin' for a chance
To tell her how I feel
and maybe get a second glance
But I'll never get used to not
Living next door to Alice
No, I'll never get used to not
Living next door to Alice
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŽÍT VEDLE ALICE
SMOKIE

Sally zavolala, když dostala zprávu
A řekla
"Předpokládám, že už jsi slyšel o Alici"
Nu, spěchal jsem k oknu
a podíval se ven
Ale těžko jsem mohl uvěřit svým očím,
zatímco velká limuzína vjížděla na Alicinu cestu

Oh, nevím, proč odjíždí
nebo kam půjde
Myslím, že k tomu má své důvody,
ale nechci to vědět
Protože po 24 let
Žiju vedle Alice
24 let jen čekání na příležitost
Říct jí, co cítím
a snad dostat druhou šanci
Teď si musím zvyknout, že už nebudu
Žít vedle Alice

Vyrůstali jsme spolu, dvě děti v parku
Vyřezané podpisy hluboko
v kůře, já a Alice
Teď prochází dveřmi
s hlavou vztyčenou do výšky
Jen na moment jsem zachytil její pohled
Zatímco velká limuzína
pomalu vyjížděla z Aliciny cesty

Oh, nevím, proč odjíždí
nebo kam půjde
Myslím, že k tomu má své důvody,
ale nechci to vědět
Protože po 24 let
Žiju vedle Alice
24 let jen čekání na příležitost
Říct jí, co cítím
a snad dostat druhou šanci
Teď si musím zvyknout, že už nebudu
Žít vedle Alice

Pak Sally opět zavolala a ptala se, jak se cítím
A řekla
"Vím, jak Ti pomoci překonat Alici"
Řekla
"Teď je Alice pryč, ale já jsem stále tady
Víš, já 24 let čekala..."
A velká limuzína zmizela

Oh, nevím, proč odjíždí
nebo kam půjde
Myslím, že k tomu má své důvody,
ale nechci to vědět
Protože po 24 let
Žiju vedle Alice
24 let jen čekání na příležitost
Říct jí, co cítím
a snad dostat druhou šanci
Teď si musím zvyknout, že už nebudu
Žít vedle Alice
Teď si musím zvyknout, že už nebudu
Žít vedle Alice
Překlad z http://www.pohodar.com