IN THIS HEART
SINEAD O'CONNOR

In this heart lies for you
A lark born only for you
Who sings only to you
My love
My love
My love

I am waiting for you
For only to adore you
My heart is for you
My love
My love
My love

This is my grief for you
For only the loss of you
The hurting of you
My love
My love
My love

There are rays on the weather
Soon these tears will have cried
All loneliness have died
My love
My love
My love

I will have you with me
In my arms only
For you are only
My love
My love
My love
Lyrics from http://www.pohodar.com

V MÉM SRDCI
SINEAD O'CONNOR

V tomto srdci leží pro Tebe
Skřivan, zrozený jen pro Tebe,
jenž zpívá jen pro Tebe
Má lásko
Má lásko
Má lásko

Čekám na Tebe
Jen abych Tě zbožňovala
Mé srdce je tu pro Tebe
Má lásko
Má lásko
Má lásko

Tohle je můj smutek za Tebe
Jen kvůli ztrátě Tebe
Poranění Tebe
Má lásko
Má lásko
Má lásko

V počasí prosvítají první paprsky
Brzy budou tyhle slzy vyplakány
Všechna osamělost skončila
Má lásko
Má lásko
Má lásko

Budu Tě mít zase se mnou
Jen v mé náruči
Protože jen Ty jsi
Má láska
Má láska
Má láska
Překlad z http://www.pohodar.com