NOTHING COMPARES TO YOU
SINEAD O'CONNOR

It's been seven hours and fifteen days
Since you took your love away
I go out every night and sleep all day
Since you took your love away
Since you been gone I can do
what ever I want
I can see whom ever I choose
I can eat my dinner in a fancy restaurant
But nothing
I said nothing can take away these blues
'Cause nothing compares
Nothing compares to you

It's been so lonely without you here
Like a bird without a song
Nothing can stop
these lonely tears from falling
Tell me baby where did I go wrong
I could put my arms around every boy I see
But they'd only remind me of you
I went to the doctor n'guess what he told me
Guess what he told me
He said girl u better try to have fun
No matter what you do
But he's a fool
'Cause nothing compares

Nothing compares to you
All the flowers that you planted, mama
In the back yard
All died when you went away
I know that living
with you baby was sometimes hard
But I'm willing to give it another try

Nothing compares
Nothing compares to you
Nothing compares
Nothing compares to you
Nothing compares
Nothing compares to you
Lyrics from http://www.pohodar.com

NIC SE NEVYROVNÁ TOBĚ
SINEAD O'CONNOR

Je tomu sedm hodin a patnáct dnů
Od té doby, co jsi mi odňala svou lásku
Každou noc chodím ven a ve dne spím
Od té doby, co jsi mi odňala svou lásku
Od té doby, co jsi odešla můžu dělat
cokoliv chci
Můžu vidět kohokoliv si vyberu
Můžu večeřet v luxusní restauraci
Ale nic
Říkám nic nemůže zahnat tento smutek
Protože nic se nevyrovná
Nic se nevyrovná Tobě

Je to tady bez Tebe tak opuštěné
Jako pták bez písničky
Nic nemůže zadržet
kanutí těchto osamělých slz
Řekni mi, milovaná, kdy jsem co udělala špatně
Mohla bych obejmout každého kluka, kterého vidím
Ale jenom by mi připomínali Tebe
Šla jsem k doktorovi a hádala, co mi řekne
Hádala, co mi řekne
Řekl, dívko, raději se zkus bavit
To co děláš nemá smysl
Ale on je blázen
Protože nic se nevyrovná

Nic se nevyrovná Tobě
Všechny květy, které jsi zasadila, maminko
Na zadním dvorku
Všechny zašly, když jsi odešla pryč
Vím, že život
s Tebou byl občas těžký
Ale přeju si dát mu další šanci

Nic se nevyrovná
Nic se nevyrovná Tobě
Nic se nevyrovná
Nic se nevyrovná Tobě
Nic se nevyrovná
Nic se nevyrovná Tobě
Překlad z http://www.pohodar.com