ON THE ROAD TO MANDALAY
FRANK SINATRA

By the old Moulmein pagoda
Looking eastward to the sea
There's a burma gal a settin'
And I know that she waits for me

And the wind is in those palm trees
And the temple bells they say
Come you back you mother soldier
Come you back to Mandalay,
come you back to Mandalay

Come you back to Mandalay
Where the old flotilla lay
I can here those paddles chonkin'
From Rangoon to Mandalay

On the road to Mandalay
Where the flying fishes play
And the dawn comes up like thunder
Out of China across the bay

Ship me somewhere east of Suez
Where the best is like the worst
And there ain't no ten commandments
And a cat can raise a thirst

And those crazy bells keep ringing
'cause it's there that I long to be
By the egg Foo Yong pagoda
Looking eastward to the see
Lyrics from http://www.pohodar.com

NA CESTĚ DO MANDALAY
FRANK SINATRA

U staré Moulmein pagody
Hledící na východ k moři
Tam stojí barmská dívka
A já vím, že čeká na mě

A vítr šumí v korunách palem
A zvony chrámu, ty říkají
Vrať se zpátky Ty vojáku - matko
Vrať se zpátky do Mandalay
Vrať se zpátky do Mandalay

Vrať se zpátky do Mandalay
Kde kotví stará flotila
Můžu tady těmi pádly ???
Z Rangúnu do Mandalay

Na cestě do Mandalay
Kde si hrají létající ryby
A svítání přichází jako bouře
Z Číny přes záliv

Pluj se mnou někam východně od Suezu
Kde nejlepší je jako nejhorší
A není žádných deset přikázání
A kde kočka může vzbudit touhu

A ty bláznivé zvony pořád zvoní
protože dychtím být tam
Na rohu Foo Yong pagody
Hledět na východ k moři
Překlad z http://www.pohodar.com