UNTITLED
(HOW COULD THIS HAPPEN TO ME)
SIMPLE PLAN

I open my eyes
I try to see
but I’m blinded by the white light
I can’t remember how
I can’t remember why
I’m lying here tonight

And I can’t stand the pain
And I can’t make it go away
No I can’t stand the pain

How could this happen to me
I made my mistakes
I’ve got no where to run
The night goes on
As I’m fading away
I’m sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me

Everybody’s screaming
I try to make a sound but no one hears me
I’m slipping off the edge
I’m hanging by a thread
I wanna start this over again

So I try to hold onto a time
when nothing mattered
And I can’t explain what happened
And I can’t erase the things that I’ve done
No I can’t

How could this happen to me
I made my mistakes
I’ve got no where to run
The night goes on
As I’m fading away
I’m sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me

I made my mistakes
I’ve got no where to run
The night goes on
As I’m fading away
I’m sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEOZNAČENÝ
(JAK BY SE MI TOHLE MOHLO STÁT)
SIMPLE PLAN

Otevírám oči
Zkouším vidět,
ale jsem oslepen bílým světlem
Nemůžu si vzpomenout jak
Nemůžu si vzpomenout proč
Tady dnes v noci ležím

A nemůžu snést bolest
A nemůžu jí přinutit odeznít
Ne, nemůžu snést bolest

Jak by se mi tohle mohlo stát?
Udělal jsem své chyby
Nemám kam utéct
Noc pokračuje
Zatímco já se ztrácím
Z tohohle života je mi na zvracení
Chci je křičet
Jak by se mi tohle mohlo stát?

Každý křičí
Zkouším vydat zvuk, ale nikdo mě neslyší
Sklouzávám přes okraj
Visím na vlásku
Chci začít znovu od začátku

Tak zkouším vydržet čas
v němž na ničem nezáleží
A nemůžu vysvětlovat, co se stalo
A nemůžu vymazat věci, které jsem udělal
Ne, nemůžu

Jak by se mi tohle mohlo stát?
Udělal jsem své chyby
Nemám kam utéct
Noc pokračuje
Zatímco já se ztrácím
Z tohohle života je mi na zvracení
Chci je křičet
Jak by se mi tohle mohlo stát?

Udělal jsem své chyby
Nemám kam utéct
Noc pokračuje
Zatímco já se ztrácím
Z tohohle života je mi na zvracení
Chci je křičet
Jak by se mi tohle mohlo stát?
Překlad z http://www.pohodar.com