WEDNESDAY MORNING, 3 A.M.
SIMON & GARFUNKEL

I can hear the soft breathing
Of the girl that I love,
As she lies here beside me
Asleep with the night,
And her hair, in a fine mist
Floats on my pillow,
Reflecting the glow
Of the winter moonlight.

She is soft, she is warm,
But my heart remains heavy,
And I watch as her breasts
Gently rise, gently fall,
For I know with the first light of dawn
I'll be leaving,
And tonight will be
All I have left to recall.

Oh, what have I done,
Why have I done it,
I've committed a crime,
I've broken the law.
For twenty-five dollars
And pieces of silver,
I held up and robbed
A hard liquor store.

My life seems unreal,
My crime an illusion,
A scene badly written
In which I must play.
Yet I know as I gaze
At my young love beside me,
The morning is just a few hours away.
Lyrics from http://www.pohodar.com

STŘEDEČNÍ RÁNO, 3 HODINY
SIMON & GARFUNKEL

Můžu slyšet měkký dech
Dívky, kterou miluji
Která leží tady vedle mne
Spící s nocí
A její vlasy, v krásné vrstvě
Rozhozené po mém polštáři
Lesknou se ve svitu
Zimního měsíce.

Ona je něžná, ona je vřelá
Ale mé srdce zůstává vážné
A dívám se, jak její prsa
Jemně stoupají, jemně klesají
Protože vím, že s prvním rozbřeskem
Odejdu
A dnes v noci budu
Na vše, co jsem opustil vzpomínat

Oh, co jsem udělal
Proč jsem to udělal
Dopustil jsem se zločinu
Přestoupil jsem zákon
Pro dvacet pět dolarů
A stříbrné mince
Vloupal jsem se a vyloupil
Obchod s lihovinami

Můj život se zdá nereálný
Můj zločin iluzí
Scéna špatně napsaná
Ve které musím platit
Ještě jediný pohled
Na mou mladou lásku vedle mne.
Ráno bude za několik hodin pryč.
Překlad z http://www.pohodar.com