EL CONDOR PASA (IF I COULD)
SIMON & GARFUNKEL

I’d rather be a sparrow than a snail
Yes I would, if I could, I surely would
I’d rather be a hammer than a nail
Yes I would, if I only could, I surely would

Away, I’d rather sail away
Like a swan that’s here and gone
A man gets tied up to the ground
He gives the world its saddest sound
Its saddest sound

I’d rather be a forest than a street
Yes I would, if I could, I surely would
I’d rather feel the earth beneath my feet
Yes I would, if I only could, I surely would
Lyrics from http://www.pohodar.com

KONDOŘÍ LET (KDYBYCH MOHL)
SIMON & GARFUNKEL

Raději bych byl vrabec než šnek
Ano, byl bych, kdybych mohl, určitě bych byl
Raději bych byl kladivo než hřebík
Ano, byl bych, jen kdybych mohl, určitě bych byl

Pryč, raději bych se plavil pryč
Jako labuť, která je tady a vzápětí je pryč
Muž je svázaný se zemí
Dává světu jeho nejsmutnější zvuk
Jeho nejsmutnější zvuk

Raději bych byl pralesem než ulicí
Ano, byl bych, kdybych mohl, opravdu bych byl
Raději bych cítil pod svou nohou zemi
Ano, raději bych, jen kdybych mohl, určitě bych cítil
Překlad z http://www.pohodar.com