THE BOXER
SIMON & GARFUNKEL

I am just a poor boy.
Though my story's seldom told,
I have squandered my resistance
For a pocketful of mumbles,
Such are promises
All lies and jest
Still a man hears what he wants to hear
And disregards the rest.

When I left my home
And my family,
I was no more than a boy
In the company of strangers
In the quiet of the railway station,
Running scared,
Laying low,
Seeking out the poorer quarters
Where the ragged people go,
Looking for the places
Only they would know.

Lie-la-lie...

Asking only workman's wages
I come looking for a job,
But I get no offers,
Just a come-on from the whores
On Seventh Avenue
I do declare,
There were times when I was so
lonesome
I took some comfort there.

Lie-la-lie...

Then I'm laying out my winter clothes
And wishing I was gone,
Going home
Where the New York City winters
Aren't bleeding me,
Leading me,
Going home.

In the clearing stands a boxer,
And a fighter by his trade
And he carries the reminders
Of ev'ry glove that laid him down
And cut him till he cried out
In his anger and his shame,
"I am leaving, I am leaving."
But the fighter still remains

Lie-la-lie...
Lyrics from http://www.pohodar.com

BOXER
SIMON & GARFUNKEL

Jsem jen chudý kluk
Ačkoli je můj příběh vypravován zřídka
Vyplýtval jsem svůj odpor
K plným kapsám keců
Jako jsou sliby
Všechny lži a vtipy
Pořád člověk slyší, co chce slyšet
A zbytku si nevšímá

Když jsem opustil domov
A svou rodinu
Nebyl jsem víc, než kluk
Ve společnosti cizinců
V tichu nádraží
Vyděšeně utíkající
Ležící dole
Hledající chudší čtvrti
Kam chodí otrhaní lidé
Hledající místa
Jen oni by věděli

Laj-la-laj...

Chtěl jsem jen dělnickou mzdu
Hledal jsem práci
Ale nedostal jsem žádné nabídky
Jen návrhy od prostitutek
Na Sedmé ulici
Potvrzuji,
byly časy, kdy jsem byl tak
osamělý
Necházel jsem u nich útěchu.

Laj-la-laj...

Pak odkládám své zimní oblečení
A přeju si, abych byl pryč
Šel domů
Kde mne New Yorské zimy
Nevysávají
Vedou mne
Abych šel domů

V ringu stojí boxer
A profesionální bojovník
A nese s sebou vzpomínku
Na každou rukavici, která ho srazila
A řezala ho, až křičel
Ve svém vzteku a svém studu
"Nechávám toho, nechávám toho"
Ale bojovník stále zůstává

Laj-la-laj...
Překlad z http://www.pohodar.com