TOUCH IN THE NIGHT
SILENT CIRCLE

I remember all the cries
It's a secret dream lost in your love
You, your lonesome eyes are all I wanna know
Helpless tears can never stop the rain

Only you can turn my life,
Can turn it just this way

Touch in the night, it feels like heaven
Touch in the night so lucky in love
Lost in your light another secret
Touch in the night whatever I do

You are angel in disguise
Deep inside my heart like the inner light
I believe in all you promise and your lies
But I feel in the end I'll lose

Only you can turn my life,
Can turn it just this way

Touch in the night, it feels like heaven
Touch in the night so lucky in love
Lost in your light another secret
Touch in the night whatever I do

Tonight I feel, I feel for you
Tonight I call, I'm calling your name
Tonight I feel, I feel for you
tonight
Lyrics from http://www.pohodar.com

DOTEK V NOCI
SILENT CIRCLE

Vzpomínám na každý pláč
V Tvé lásce je ztracen tajný sen
Ty, Tvé osamělé oči jsou všechno co chci znát
Bezútěšné slzy nemohou nikdy zastavit déšť

Jenom Ty můžeš změnit můj život
Můžeš ho nasměrovat na tuto cestu

Dotek v noci, nebeský pocit
Dotek v noci, takové štěstí v lásce
Jiné tajemství, ztracené ve Tvém světle
Dotek v noci, to je vše, co dělám

Ty jsi přestrojený anděl
Hluboko v mé srdci jako vnitřní světlo
Věřím všem Tvým slibům a lžím
Ale cítím, že nakonec prohraju

Jenom Ty můžeš změnit můj život
Můžeš ho nasměrovat na tuto cestu

Ty jsi přestrojený anděl
Hluboko v mé srdci jako vnitřní světlo
Věřím všem Tvým slibům a lžím
Ale cítím, že nakonec prohraju

Dnes v noci cítím, cítím s Tebou soucit
Dnes v noci volám, volám Tvé jméno
Dnes v noci cítím, cítím s Tbou soucit
dnes v noci.
Překlad z http://www.pohodar.com