SILENT NIGHT

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin Mother and Child
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night
Shepherds quake at the sight
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia!
Christ, the Saviour is born
Christ, the Saviour is born

Silent night, holy night
Son of God, love's pure light
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord, at Thy birth
Jesus, Lord, at Thy birth
Lyrics from http://www.pohodar.com

TICHÁ NOC

Tichá noc, svatá noc
Všechno je klidné, všechno je jasné
Jen panenská matka a dítě
Svaté miminko, tak křehké a něžné
Spí v nebeském míru
Spí v nebeském míru

Tichá noc, svatá noc
Pastýři rozechvěle hledí
Jásot proudí z nebeských výšin
Nebeští hosté zpívají Aleluja!
Kristus, Vykupitel se narodil
Kristus, Vykupitel se narodil

Tichá noc, svatá noc
Boží syn, světlo ryzí lásky
Vysílá záři ze své svaté tváře
S úsvitem dosažení spasení
Ježíši, Pane, na Tvé zrození
Ježíši, Pane, na Tvé zrození
Překlad z http://www.pohodar.com