ON YOUR SIDE
SHERYL CROW AND STING

My yesterdays are all boxed up
and neatly put away
But every now and then you come to mind
Cause you were always waiting
to be picked to play the game
But when your name was called,
you found a place to hide
When you knew
that I was always on your side

Well everything was easy then,
so sweet and innocent
But my demons and my angels reappeared
Leavin' only traces of the man
you thought I'd be
TOO afraid to hear the WORDS
I'd always FEARED
Leavin' you with all the questions
all these years

Is there someplace far away,
someplace where all is clear
Easy to start over
with the ones you hold so dear
Or are you left to wonder,
all alone, eternally
This isn't how it's really meant to be
No, it isn't how it's really meant to be

Well they say that love is in the air,
but never is it clear,
How to pull it close and make it stay
Butterflies are free to fly,
and so they fly away
And I'm left to carry on
and wonder why
Even through it all,
I'm always on your side

Is there someplace far away,
someplace where all is clear
Easy to start over
with the ones you hold so dear
Or are we left to wonder,
all alone, eternally
But is this how it's really meant to be?
no, this isn't how it's really meant to be

Well they say that love is in the air,
but never is it clear
How to pull it close and make it stay
Butterflies are free to fly,
why do they fly away,
Leavin' me to carry on
and wonder why
Was it you that kept me wandering
through this life
When you know that
I was always on your side?
Lyrics from http://www.pohodar.com

NA TVÉ STRANĚ
SHERYL CROW A STING

Mé včerejšky jsou všechny zabalené
a úhledně uložené
Ale tu a tam mi příjdeš na mysl
Protože jsi vždycky čekal,
až budeš vybrán, abys hrál hru
Ale když bylo voláno Tvé jméno,
našel sis místo, aby ses skryl
I když jsi věděl,
že jsem vždycky na Tvé straně

Nu, všechno pak bylo lehké,
tak sladké a nevinné
Ale mí démoni a mí andělé se znovu objevili
Opouštějíc stopy muže,
kterým sis myslel, že jsi
PŘÍLIŠ bojácný slyšet SLOVA,
kterých jsem se vždycky BÁLA
Opustit Tě se všemi otázkami
všech těch let

Je tady někde daleko nějaké místo,
nějaké místo, kde všechno je jasné?
Začít znovu od začátku
s těmi, kteří jsou pro Tebe tak drazí
Nebo jsi opuštěn pro zamyšlení,
úplně sám, věčně?
Takhle to opravdu nemělo být
Ne, takhle to opravdu nemělo být

Nu, říkají, že láska je ve vzduchu,
ale nikdy není jasné,
jak ji přitáhnout blízko a přimět ji zůstat
Motýli můžou svobodně létat
a tak odlétají pryč
A já jsem opuštěná, abych pokračovala a
divila se proč
Dokonce přes to všechno
Jsem vždycky na Tvé straně

Je tady někde daleko nějaké místo,
nějaké místo, kde všechno je jasné?
Začít znovu od začátku
s těmi, kteří jsou pro Tebe tak drazí
Nebo jsi opuštěn pro zamyšlení,
úplně sám, věčně?
Ale má to opravdu takhle být?
Ne, takhle to opravdu nemá být

Nu, říkají, že láska je ve vzduchu,
ale nikdy není jasné,
jak ji přitáhnout blízko a přimět ji zůstat
Motýli můžou svobodně létat
Proč odlétají pryč?
Opouštějíc mě, abych pokračovala a
divila se proč
Byl jsi to ty, kdo mě nechal bloudit
tímto životem,
když jsi věděl, že
Jsem byla vždycky na Tvé straně?
Překlad z http://www.pohodar.com