SHE MOVED THROUGH THE FAIR

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

My young love said to me
"My mother won't mind
And my father won't slight you
for your lack of kind."
And she stepped away from me
and this she did say
It will not be long, love,
till our wedding day."

As she stepped away from me
and she moved through the fair
And fondly I watched her
move here and move there
And then she turned homeward
with one star awake
Like the swan in the evening
moves over the lake.

The people were saying,
no two e'er were wed
But one had a sorrow
that never was said
And I smiled as she passed with
her goods and her gear
And that was the last
that I saw of my dear.

Last night she came to me
my dead love came in
So softly she came that
her feet made no din
As she laid her hand on me
and this she did say
"It will not be long, love,
'til our wedding day."
Lyrics from http://www.pohodar.com

PŘEŠLA PŘES JARMARK

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Má mladá láska mi řekla
"Moje matka nebude nic namítat
A můj otec Tebou nebude opovrhovat
za to, že toho mnoho nemáš"
A odkráčela ode mne
a tohle mi řekla
"Nezbývá dlouhý čas, lásko,
do našeho svatebního dne."

Tak odkráčela ode mne
a přešla přes jarmark
A já zamilovaně sledoval její
přecházení sem a přecházení tam
A pak se otočila směrem k domovu,
s procitnutím první hvězdy
Jako labuť večer
pluje přes jezero.

Lidé říkali
žádní dva takoví se nikdy nevzali
Ale jeden měl trápení,
které nikdy nebylo zmíněno
A já se smál, zatímco ona prošla se
svým zbožím a svým náčiním
A to bylo naposledy,
kdy jsem mou drahou viděl.

Minulou noc přišla ke mně
Má mrtvá láska vstoupila
Tak lehce přišla, že
její nohy neudělaly žádný hluk
A položila na mě svou ruku
a tohle mi řekla
"Nezbývá dlouhý čas, lásko,
do našeho svatebního dne."
Překlad z http://www.pohodar.com