STAY - SHAKESPEAR'S SISTER

If this world is wearing thin
and you're thinking of escape
I'll go anywhere with you
I'll do anything it takes
[just wrap me up in chains]
but if you try to go alone
Don't think I'll understand

Stay with me, stay with me.

In the silence of your room
In the darkness of your schemes
[ ... dreams]
there among the souvenirs
[you must only think of me]
and the useless memories
[there can be no in between]
when your pride is on the floor
I'll make you beg for more

Stay with me, stay with me.

You'd better hope and pray
that you'll be safe
[that you make it safe]
in your own world
[back to your own world]
you'd better hope and pray
that you're gonna awake
[that you wake one day]
back in your own world
[in your own world]
[cause when you sleep at night
they don't hear your cries]

[in your own world]
[only time will tell if you can break the spell]
[back in your own world]

Stay with me, stay with me.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZŮSTAŇ

Když se svět ztrácí
a ty myslíš na odchod.
Půjdu všude s Tebou kamkoliv.
Udělám všechno, co to bude vyžadovat.
[klidně mě spoutej řetězy]
ale jestli zkusíš jít sám.
Nemysli si, že to pochopím.

Zůstaň se mnou, zůstaň se mnou.

V tichu Tvého pokoje.
V temnotě Tvých záměrů
[... snů]
tady mezi suvenýry
[musíš myslet jen na mě]
a mezi neužitečnými vzpomínkami
[tady mezi nemůže být nic]
když Tvá hrdost je na zemi.
Můžu splnit Tvé prosby o víc.

Zůstaň se mnou, zůstaň se mnou.

Radši bys měl doufat a modlit se,
abys byl v bezpečí.
[že to uděláš bezpečným]
ve Tvém světě
[zpátky do Tvého vlastního světa]
Radši bys měl doufat a modlit se,
aby ses probudil.
[že se vzbudíš jednoho dne]
Do svého vlastního světa.
[Do svého vlastního světa]
[Protože když v noci spíš
nemůžou slyšel Tvůj pláč]

[do Tvého vlastního světa]
[jenom čas Ti řekne, jestli můžeš prolomit tu chvíli]
[zpátky do Tvého vlastního světa]

Zůstaň se mnou, zůstaň se mnou.
Překlad z http://www.pohodar.com