OH SUSIE
SECRET SERVICE

Oh, Susie
we've run out of time
Oh, Susie
say what's on your mind
We've got nowhere to run
We were much too young

Love is warm and understanding
When you're seventeen
Love is cold, kills your dreams and schemes
Much too young
the words are comin'

Like a neonlight off and on
Bringin' back last night
Bringin' back last night

Oh, Susie
we've run out of time
Oh, Susie
say what's on your mind
We've got nowhere to run
We were much too young.

I'm in love
and nothing else can
make me feel this way
Now I'm lost not
much more to say
Radio
the song they're playin' can't be
rightly sung
Off and on
Singin' much too young
Singin' much too young
Lyrics from http://www.pohodar.com

OH, SUSIE
SECRET SERVICE

Oh, Susie,
náš čas vypršel
Oh, Susie,
řekni, co se Ti honí hlavou
Nemusíme nikam utíkat
Byli jsme až příliš mladí

Láska je vřelá a chápající
Když ti je sedmnáct
Láska je chladná, zabíjí tvé sny a plány
Příliš mladí
Znějí slova

Jako světlo neonu vypnuté a zapnuté
Připomínající minulou noc
Připomínající minulou noc

Oh, Susie,
náš čas vypršel
Oh, Susie,
řekni, co se Ti honí hlavou
Nemusíme nikam utíkat
Byli jsme až příliš mladí

Jsem zamilovaný
a nic jiného mě nemůže
přivést k takovému pocitu
Teď jsem ztracen, nic
jiného se nedá říct
Rádio
Písnička, kterou hraje, se
doopravdy nedá zpívat
Vypnuté a zapnuté
Zpívající "Příliš mladí"
Zpívající "Příliš mladí"
Překlad z http://www.pohodar.com