STAND BY ME
SEAL

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light you'll see
No I won't be afraid, no I won't be afraid
Just as long as you stand,
stand by me

And darlin', darlin',
stand by me, oh now now stand by me
Stand by me, stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
And the mountains should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry,
no I won't shed a tear
Just as long as you stand,
stand by me

And darlin', darlin',
stand by me, oh stand by me
Stand by me, stand by me,
stand by me, yeah

Whenever you're in trouble won't you
stand by me
Oh now now stand by me
Oh stand by me, stand by me,
Stand by me

Darlin', darlin',
stand by me, stand by me
Oh stand by me, stand by me,
stand by me
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZŮSTAŇ SE MNOU
SEAL

Když přišla noc
a země je temná
A Měsíc je jediné světlo, které uvidíš
Ne, nebudu se bát, ne, nebudu se bát
Právě tak dlouho, dokud zůstaneš,
Zůstaneš se mnou

A drahá, drahá,
zůstaň se mnou, oh, teď, teď zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou, zůstaň se mnou

Kdyby se nebe, na které vzhlížíme
mělo zhroutit a spadnout
A hory by se měly zřítit do moře
Nebudu plakat, nebudu plakat,
ne, neuroním jedinou slzu
Právě tak dlouho, dokud zůstáváš,
zůstáváš se mnou

A drahá, drahá,
zůstaň se mnou, oh, zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou, zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou, jasně

Kdykoliv máš problémy, cožpak
nezůstaneš se mnou?
Oh, teď, teď zůstaň se mnou
Oh, zůstaň se mnou, zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou

Drahá, drahá,
zůstaň se mnou, zůstaň se mnou
Oh, zůstaň se mnou, zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou
Překlad z http://www.pohodar.com