WHITE DOVE - SCORPIONS

A place without a name
Under a burning sky
There's no milk and honey here
In the land of God

Someone holds a sign
It says we are human, too
And while the sun goes down
The world goes by

White dove
Fly with the wind
Take our hope under your wings
For the world to know
That hope will not die
Where the children cry

Waves, big like a house
They're stranded on a piece of wood
To leave it all behind
To start again

But instead of a new life
All they find is a door that's closed
And they keep looking for
A place called hope

White dove
Fly with the wind
Take our hope under your wings
For the world to know
That hope will not die
Where the children cry

Na na
Na na na na
Na na na na na na na na
Na na
Na na na na
Na na na na na

Can anyone tell me why
(can anyone tell me why)
The children of the world
(the children of the world)
Have to pay the price
(pay another price)

And now your telling me
You've seen it all before
I know that's right but still
It breaks my heart

Well, the golden lamb we sent
Makes us feel better now
But you know it's just a drop
In a sea of tears

White dove
Fly with the wind
Take our hope under your wings
For the world to know
That hope will not die
Where the children cry

White dove
Fly with the wind
Take our hope under your wings
For the world to know
That hope will not die
Where the children cry

Na na
Na na na na
Na na na na na na na na
Na na
Na na na na
Na na na na na
Lyrics from http://www.pohodar.com

BÍLÁ HOLUBIČKA

Místo beze jména
Pod žhnoucím nebem
Žádné mléko a med tady
V zemi zaslíbené

Někdo nese znamení
Které říká, že jsme také lidé
A zatímco slunce zapadá
Svět jde kolem

Bílá holubička
Letí s větrem
Vem naši naději pod svá křídla
Pro svět, aby věděl
Že naděje nikdy neumře
Tam, kde děti pláčou

Vlny, velké jako dům
Tříští se o kus dřeva
Aby nechaly všechno za sebou
K novému začátku

Ale místo nového života
Všichni nacházejí jen zavřené dveře
A všichni dál hledají
Místo zvané naděje

Bílá holubička
Letí s větrem
Vem naši naději pod svá křídla
Pro svět, aby věděl
Že naděje nikdy neumře
Tam, kde děti pláčou

Na na
Na na na na
Na na na na na na na na
Na na
Na na na na
Na na na na na

Může mi někdo říct proč
(může mi někdo říct proč)
Děti světa
(děti světa)
Musí platit takovou cenu
(platit další cenu)

A teď mi Ty říkáš
Že už jsi to všechno dříve viděla
Vím, že to je pravda, ale stále
To láme mé srdce

Dobře, zlaté děťáto, které bylo sesláno
Nás přimělo cítit se teď líp
Ale víš, je to jen kapka
V moři slz

Bílá holubička
Letí s větrem
Vem naši naději pod svá křídla
Pro svět, aby věděl
Že naděje nikdy neumře
Tam, kde děti pláčou

Bílá holubička
Letí s větrem
Vem naši naději pod svá křídla
Pro svět, aby věděl
Že naděje nikdy neumře
Tam, kde děti pláčou

Na na
Na na na na
Na na na na na na na na
Na na
Na na na na
Na na na na na
Překlad z http://www.pohodar.com