TRULY MADLY DEEPLY
SAVAGE GARDEN

I'll be your dream
I'll be your wish
I'll be your fantasy
I'll be your hope
I'll be your love
Be everything that you need
I'll love you more with every breath
Truly, madly, deeply do
I will be strong
I will be faithful
'cause I'm counting on
A new beginning
A reason for living
A deeper meaning, yeah

[Chorus:]
I want to stand with you on a mountain
I want to bathe with you in the sea
I want to lay like this forever
Until the sky falls down on me

And when the stars are shining
brightly in the velvet sky
I'll make a wish send it to heaven
Then make you want to cry
The tears of joy for all the
pleasure in the certainty
That we're surrounded by the
comfort and protection of
The highest powers
In lonely hours
The tears devour you

[Chorus]

Oh can you see it baby?
You don't have to close your eyes
'Cause it's standing right before you
All that you need will surely come

I'll be your dream
I'll be your wish
I'll be your fantasy
I'll be your hope
I'll be your love
Be everything that you need
I'll love you more with every breath
Truly, madly, deeply do

[Chorus]

I want to stand with you on a mountain
I want to bathe with you in the sea
I want to live like this forever
Until the sky falls down on me
Lyrics from http://www.pohodar.com

VĚRNĚ, BLÁZNIVĚ, HLUBOCE
SAVAGE GARDEN

Budu Tvým snem
Budu Tvou touhou
Budu Tvou představou
Budu Tvou nadějí
Budu Tvou láskou
Budu vším, čím potřebuješ
Budu Tě milovat víc s každým nádechem
Věrně, bláznivě, hluboce milovat
Budu silný
Budu věrný
Protože počítám
S novým začátkem
Důvod pro život
Hlubší význam, jasně

[Refrén:]
Chci s Tebou stanout na vrcholu hory
Chci se s Tebou koupat v moři
Chci ležet navěky tak, jako teď
Dokud se nebe nezřítí na mě

A když hvězdy září
jasně na sametovém nebi
Přiměju touhu poslat to až ke hvězdám
Pak Tě přiměju chtít plakat
Slzy štěstí z toho všeho
potěšení, určitě
Že jsme obklopeni
pohodlím a ochranou
Nejvyšší sily
V osamělých hodinách
Slzy Tě pohlcují

[Refrén:]

Oh, nevidíš to, miláčku?
Nesmíš zavírat své oči
Protože to stojí přímo před Tebou
Všechno, co potřebuješ určitě příjde

Budu Tvým snem
Budu Tvou touhou
Budu Tvou představou
Budu Tvou nadějí
Budu Tvou láskou
Budu vším, čím potřebuješ
Budu Tě milovat víc s každým nádechem
Věrně, bláznivě, hluboce milovat

[Refrén:]

Chci s Tebou stanout na vrcholu hory
Chci se s Tebou koupat v moři
Chci žít navěky tak, jako teď
Dokud se nebe nezřítí na mě
Překlad z http://www.pohodar.com