ANSWER
SARAH McLACHLAN

I will be the answer
At the end of the line
I will be there for you
While you take the time
In the burning of uncertainty
I will be your solid ground
I will hold the balance
If you can't look down

If it takes my whole life
I won't break, I won't bend
It will all be worth it
Worth it in the end
Cause I can only tell you what I know
That I need you in my life
When the stars have all gone out
You'll still be burning so bright

Cast me gently
Into morning
For the night has been unkind
Take me to a
Place so holy
That I can wash this from my mind
The memory of choosing not to fight

If it takes my whole life
I won't break, I won't bend
It will all be worth it
Worth it in the end
'Cause I can only tell you what I know
That I need you in my life
When the stars have all burned out
You'll still be burning so bright

Cast me gently
Into morning
For the night has been unkind
Lyrics from http://www.pohodar.com

ODPOVĚĎ
SARAH McLACHLAN

Budu odpovědí
U konce řádku
Budu tady pro Tebe
Zatímco Ty si dáváš na čas
V pálící nejistotě
Budu Tvůj solidní základ
Udržím rovnováhu
Když se nebudeš moci podívat dolů

Když to zabere celý můj život
Neporuším to, nesehnu se
To všechno bude mít cenu
Na konci to bude mít cenu
Protože já Ti můžu říct jen to, co vím
Že Tě potřebuji ve svém životě
Když hvězdy musí všechny vyhasnout
Ty budeš stále tak jasně planout

Hoď po mně pohledem
Ráno
Protože noc byla nevlídná
Vem mě na
místo tak posvátné
Protože tak můžu vypudit z mysli
Ty vzpomínky na volbu nebojovat

Když to zabere celý můj život
Neporuším to, nesehnu se
To všechno bude mít cenu
Na konci to bude mít cenu
Protože já Ti můžu říct jen to, co vím
Že Tě potřebuji ve svém životě
Když hvězdy musí všechny vyhasnout
Ty budeš stále tak jasně planout

Hoď po mně pohledem
Ráno
Protože noc byla nevlídná
Překlad z http://www.pohodar.com