SKIN ON SKIN
SARAH CONNOR

Just a little bit more love
Just a little bit more passion
This is how it should begin
Skin on skin

If you leave me now
Telling me you failed somehow
Better think it all over
Just as long as love's around
Here's a true romance
Be aware and take your chance
Tomorrow I'm gonna leave you
But I am here for you tonight

Every single day I want you to know
My love is true
So baby let me show you what to do

Just a little bit more love
Just a little bit more passion
This is how it should begin
Skin on skin

Just a little getting close
Just a little more affection
'Cause I don't think it's a sin
Skin on skin

Don't you know that this game is to play
Just as long as it's time
Can't you see that my heart's gotta know
When you're gonna be mine

Just a little more love
Just a little more love

So we better get it on
What is here will soon be gone
When the leaves are falling
Then maybe we could fall apart

And there may come a time
When you will forget
My love is true
So baby let me show you what to do

Just a little bit more love
Just a little bit more passion
This is how it should begin
Skin on skin

Just a little getting close
Just a little more affection
'Cause I don't think it's a sin
Skin on skin
Lyrics from http://www.pohodar.com

KŮŽE NA KŮŽI
SARAH CONNOR

Jenom trošku více lásky
Jenom trošku více touhy
Tak to mělo začít
Kůže na kůži

Jestli mne teď opustíš
Říkajíc mi, že jsi nějak selhal
Lepší si to všechno rozmyslet
Jen tak dlouho, jak dlouho je kolem láska
Je tu také pravá romantika
Buď pozorný a využij svou šanci
Zítra Tě mám v úmyslu opustit
Ale dnes v noci jsem tu pro Tebe

Každý jednotlivý den chci, abys věděl
Že moje láska je upřímná
Tak, miláčku, nech mě ukázat Ti, co dělat

Jenom trošku více lásky
Jenom trošku více touhy
Tak to mělo začít
Kůže na kůži

Jen se trochu přiblížit
Jen o trochu více zalíbení
Protože si nemyslím, že to je hřích
Kůže na kůži

Nevíš, že tahle hra se má hrát
právě tak dlouho, jak čas dovolí?
Cožpak nevidíš, že mé srdce to musí vědět,
když budeš chtít být můj?

Jen trochu více lásky
Jen trochu více lásky

Tak raději v tom budeme pokračovat
Co tu je, bude brzy pryč
Když padají listy
Pak bychom se snad mohli rozejít

A může přijít čas
Kdy zapomeneš
Že má láska je upřímná
Tak, miláčku, nech mě Ti ukázat, co dělat

Jen se trochu přiblížit
Jen o trochu více zalíbení
Protože si nemyslím, že to je hřích
Kůže na kůži

Nevíš, že tahle hra se má hrát
právě tak dlouho, jak čas dovolí?
Cožpak nevidíš, že mé srdce to musí vědět,
když budeš chtít být můj?
Překlad z http://www.pohodar.com