LIVING TO LOVE YOU
SARAH CONNOR

Living to love you

All we had was just one summer
Two lovers strolling in the park
But like they say the world keeps turning
As the leaves would’ve fallen,
we should fall apart

Now I’m waiting for the winter
To build my castle out of ice
And deep inside is massive building
There’s a crystal lake
of all the tears I've cried.

CHORUS:
Baby for all my life
Don’t you know that it’s true?
I’m living to love you
So baby don’t think twice
If you feel what I feel
Trust your heart and do what I do
Cause I´m living to love you

I’m living to love you

When you’re gone it’s not forever
Cause you’re remaining in my heart
So tell me why I’m feel this aching
Every time I think of you when we’re apart

CHORUS

I admit that from time to time
I’m feeling insecure and think
I’m gonna loose my mind
Don’t let it show…no…no…no…no… nooo
I don’t think I’ll never understand
That our love should never have a happy end
So I’m really gonna try my best
To let you know
To let you know

CHORUS

When the final day comes
I know the angles
They will see my smile
And if they wanna know the reason
I will tell them why
Baby for all my life ooh yeah
I’m living to love you.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŽIJU, ABYCH TĚ MILOVALA
SARAH CONNOR

Žiju, abych Tě milovala

Jediné léto bylo vším, co jsme měli
Dva milenci, toulající se parkem
Ale jak se říká, svět se točil dál
Jako bychom byli padající listy
a měli bychom se rozpadnout

Teď čekám na zimu
Abych vystavěla svůj hrad z ledu
A hluboko uvnitř té masivní stavby
Je křišťálové jezero
ze všech slz, které jsem vyplakala.

REFRÉN:
Miláčku celého mého života
Nevíš, že je to pravda?
Žiju, abych Tě milovala
Tak miláčku, nerozmýšlej dvakrát
Jestli cítíš co já cítím
Důvěřuj svému srdci a dělej co dělám já
Protože já žiju, abych Tě milovala

Žiju, abych Tě milovala

I když jsi odešel, není to navždy
Protože zůstáváš v mém srdci
Tak řekni mi, proč cítím tuto bolest
I když jsme se rozdělili, pořád na Tebe myslím

REFRÉN

Přiznávám, že čas od času
Se cítím nejistá a myslím
Že se zblázním
Nenech to tak… ne… ne… ne… ne… neee
Nemyslím, že bych někdy pochopila
Že naše láska nebude mít šťastný konec
Tak vyzkouším to nejlepší
Abys věděl
Abys věděl

REFRÉN

Až příjde poslední den
Vím, že andělé
Uvidí můj úsměv
A kdyby chtěli vědět důvod
Řeknu jim proč
Miláčku celého mého života ohh jasně
Žiju, abych Tě milovala.
Překlad z http://www.pohodar.com