CHRISTMAS IN MY HEART
SARAH CONNOR

[VERSE 1]
Every time we say goodbye
There's something breaking deep inside
I tried to hide my feelings
to keep myself controlled
But somehow I can't deny
what's deep inside my soul

I've been always on the run
So many different places, having fun
But like a river always knows
just where to flow
Now that December comes
I feel like coming home

It's Christmas in my heart
When I'm with you
No matter where we are or what we do

Tomorrow may be grey
We may be torn apart
But if you stay tonight
It's Christmas in my heart

[VERSE 2]
I don't know how to stay alive
Without your touch without you by my side
Just like the desert's
always waiting for the rain
Oh baby, I wish the holy night
would come again

It's Christmas in my heart
When I'm with you
No matter where we are or what we do

Everywhere I go and everyone I know
Is making lots of wishes for old Santa Claus
But all I really need tonight
Is for you to come and hold me tight
What is Christmas without you here by my side
I need you tonight

It's Christmas in my heart
When I'm with you
No matter where we are or what we do
Lyrics from http://www.pohodar.com

VÁNOCE V MÉM SRDCI
SARAH CONNOR

[VERZE 1]
Pokaždé, když říkáme sbohem
Něco hluboko uvnitř se zlomí
Zkoušela jsem skrýt mé pocity,
abych se udržela pod kontrolou
Ale nějak nemůžu zapřít
Co je hluboko uvnitř mé duše

Vždycky jsem byla na útěku
Tolik odlišných míst, zábava
Ale jako řeka vždycky ví,
kam jen téct
Teď, když přichází prosinec
Cítím se jako bych přicházela domů

V mém srdci jsou Vánoce
Když jsem s Tebou
Nezáleží na tom, kde jsme nebo co děláme

Zítřek může být šedý
Můžeme být od sebe odtrženi
Ale když zůstaneš dnes v noci
Jsou v mém srdci Vánoce

[VERZE 2]
Nevím, jak zůstat naživu
Bez Tvého doteku, bez Tebe po mém boku
Zrovna jako poušť
vždycky čeká na déšť
Oh, miláčku, kéž by svatá noc
Zase přišla

V mém srdci jsou Vánoce
Když jsem s Tebou
Nezáleží na tom, kde jsme nebo co děláme

Kamkoliv jdu a každý, koho znám
Má mnoho přání pro starého Santa Clause
Ale všechno, co opravdu potřebuji dnes v noci
Je, abys přišel a pevně mne objal
Co je to za Vánoce bez Tebe tady po mém boku
Potřebuju Tě dnes v noci

V mém srdci jsou Vánoce
Když jsem s Tebou
Nezáleží na tom, kde jsme nebo co děláme
Překlad z http://www.pohodar.com