SECRET LAND
SANDRA

I remember
Leaves were fallin' down
In St. Germain
It was a cold November
You went away
An' I got a dream

Nobody knows who I am
Maybe you would understand
Anybody knows what I am
Down in a secret land

Nobody knows how I try
Not to tell another lie
Anybody knows in the end
I'll find a secret land

I need you
I feel you
I can't life without you
So long

I know that
We're parted
I'll stay in this town
Cause I miss you so

I feel it
I mean it
The secret that
I'm gonna show

An' I turn back
I see that
All my love had to fail
But I miss you so

Nobody knows who I am
Maybe you would understand
Anybody knows what I am
Down in a secret land

Nobody knows how I try
Not to tell another lie
Anybody knows in the end
I'll find a secret land
Lyrics from http://www.pohodar.com

TAJNÁ ZEMĚ
SANDRA

Vzpomínám
Listy padaly dolů
V St. Germain
Byl chladný listopad
Šel jsi pryč
A já měla sen

Nikdo neví, kdo jsem
Snad Ty bys mohl porozumět
Někdo ví, co jsem
Dole v tajné zemi

Nikdo neví, jak zkouším
Neříci další lež
Někdo ví, že na konci
Najdu tajnou zemi

Potřebuji Tě
Vnímám Tě
Nemůžu bez Tebe žít
Tak dlouho

Já vím,
že jsme byli rozděleni
Zůstanu v tomhle městě
Protože se mi po Tobě tak stýská

Cítím to
Chci to
Tajemství, které
Prozradím

A obracím se zpět
Vidím, že
Všechna má láska musí zkrachovat
Ale mně se po Tobě tak stýská

Nikdo neví, kdo jsem
Snad Ty bys mohl porozumět
Někdo ví, co jsem
Dole v tajné zemi

Nikdo neví, jak zkouším
Neříci další lež
Někdo ví, že na konci
Najdu tajnou zemi
Překlad z http://www.pohodar.com