SEAL IT FOREVER
SANDRA

Can I find the words to say
How I feel tonight
We are estrange
We can turn the time
Just look at me
I'm so scared
Would you be here
if I was sad, would you do?

I wanna be your guiding light
I wanna stay right by your side and
Seal it forever with love
I wanna say how much I care
Wanna tell you I'll be there
And seal it forever with love

Will you let me down someday
With a heart that burned
I call on you
We must live and learn
Just look at me
I love you
I still believe in what we do
I count on you

I wanna be your guiding light
I wanna stay right by your side and
Seal it forever with love
I wanna say how much i care
Wanna tell you I'll be there
And seal it forever with love

Baby I know that you matter in my eyes
A long time I was wondering why
Maybe I was foolish and child
But now I know that's true love
Love I can deny it

Now my life is in your hands
Seal it forever

I wanna be your guiding light
I wanna stay right by your side and
Seal it forever with love
I wanna say how much i care
Wanna tell you I'll be there
And seal it forever with love
Lyrics from http://www.pohodar.com

UZAVŘI TO NAVŽDY
SANDRA

Můžu najít slova, abych řekla
co dnes v noci cítím?
Jsme odděleni
Můžeme obrátit čas
Jen se na mě podívej
Jsem tak vyděšená
Byl bys tady,
kdybych byla smutná, udělal bys to?

Chci být světlem, které Tě vede
Chci zůstat přímo po Tvém boku a
uzavřít to navždy láskou
Chci říct, jak moc mi na tom záleží
Chci Ti říct, že budu tady
A uzavřít to navždy láskou

Necháš mě jednoho dne na dně
se spáleným srdcem?
Volám na Tebe
Musíme žít a učit se
Jen se na mě podívej
Já Tě miluju
Stále věřím v to, co děláme
Počítám s Tebou

Chci být světlem, které Tě vede
Chci zůstat přímo po Tvém boku a
uzavřít to navždy láskou
Chci říct, jak moc mi na tom záleží
Chci Ti říct, že budu tady
A uzavřít to navždy láskou

Miláčku, já vím, že v mých očích na Tobě záleží
Dlouho jsem se divila proč
Snad jsem byla pošetilá a dětinská
Ale teď vím, že to je pravá láska
Láska, kterou nemůžu popřít

Teď je můj život ve Tvých rukou
Uzavři to navždy

Chci být světlem, které Tě vede
Chci zůstat přímo po Tvém boku a
uzavřít to navždy láskou
Chci říct, jak moc mi na tom záleží
Chci Ti říct, že budu tady
A uzavřít to navždy láskou
Překlad z http://www.pohodar.com