REACH
S CLUB 7

When the world leaves you feeling blue
You can count on me, I will be there for you
When it seems, all you hopes and dreams
Are a million miles away, I will re-assure you

We've got to all stick together
Good friends, there for each other
Never ever forget that
I've got you and you've got me, so

Reach for the stars
Climb every mountain higher
Reach for the stars
Follow your hearts desire
Reach for the stars
And when that rainbow's shining over you
That's when your dreams will all come true

There's a place waiting just for you
Is a special place
where your dreams all come true
Fly away swim, the ocean sea
Drive that open road, leave the past behind you
Don't stop gotta keep moving
Your hopes have gotta keep building
Never ever forget that
I've got you and you've got me, so

Reach for the stars
Climb every mountain higher
Reach for the stars
Follow your hearts desire
Reach for the stars
And when that rainbow's shining over you
That's when your dreams will all come true

Don't believe in all that you've been told
The sky's the limit you can reach your goal
No-one knows just what the future holds
There ain't nothing you can't be
There's a whole world at your feet
I said reach

Climb every mountain (reach)
Reach for the moon (reach)
Follow that rainbow
And your dreams will all come true

Reach for the stars
Climb every mountain higher
Reach for the stars
Follow your hearts desire
Reach for the stars
And when that rainbow's shining over you
That's when your dreams will all come true
Reach for the stars
Climb every mountain higher
Reach for the stars
Follow your hearts desire
Reach for the stars
And when that rainbow's shining over you
That's when your dreams will all come true
Reach for the stars
Climb every mountain higher
Lyrics from http://www.pohodar.com

DOSÁHNOUT
S CLUB 7

Když Tě svět opustí a Ty se cítíš bídně
Můžeš se mnou počítat, budu tady pro Tebe
Když se zdá, že všechny Tvé naděje a sny
Jsou milión mil vzdálené, já Tě uklidním

Máme společné vše, na čem nám záleží
Dobré přátele pro sebe vzájemně
Nikdy víc to nezapomeň
Já mám Tebe a Ty máš mne, tak

Dosáhni hvězd
Vystoupej výš, nad vrcholy hor
Dosáhni hvězd
Následuj touhu svého srdce
Dosáhni hvězd
A když nad Tebou září duha
Nastal okamžik, v němž se splní všechny Tvé sny

Tady je místo, které čeká jen na Tebe
Je to zvláštní místo,
kde se splní všechny Tvé sny
Odlétni, plav, oceán, moře
Jeď otevřenou silnicí, nech minulost za sebou
Nezastavuj, musíš zůstat v pohybu
Tvé naděje se musí dál budovat
Nikdy víc to nezapomeň
Já mám Tebe a Ty máš mne, tak

Dosáhni hvězd
Vystoupej výš, nad vrcholy hor
Dosáhni hvězd
Následuj touhu svého srdce
Dosáhni hvězd
A když nad Tebou září duha
Nastal okamžik, v němž se splní všechny Tvé sny

Nevěř všemu, co Ti bylo řečeno
Mezníkem Tvých cílů je nebe
Nikdo neví, co chystá budoucnost
Není nic, čím bys nemohl být
Celý svět je u Tvých nohou
Řekl jsem... dosáhni!

Vystoupej na každou horu (dosáhni)
Dosáhni Měsíce (dosáhni)
Následuj duhu
A všechny Tvé sny se splní

Dosáhni hvězd
Vystoupej výš, nad vrcholy hor
Dosáhni hvězd
Následuj touhu svého srdce
Dosáhni hvězd
A když nad Tebou září duha
Nastal okamžik, v němž se splní všechny Tvé sny
Dosáhni hvězd
Vystoupej výš, nad vrcholy hor
Dosáhni hvězd
Následuj touhu svého srdce
Dosáhni hvězd
A když nad Tebou září duha
Nastal okamžik, v němž se splní všechny Tvé sny
Dosáhni hvězd
Vystoupej výš, nad vrcholy hor
Překlad z http://www.pohodar.com