THE TREES
RUSH

There is unrest in the forest
There is trouble with the trees
For the maples want more sunlight
And the oaks ignore their pleas

The trouble with the maples
(And they're quite convinced they're right)
They say the oaks are just too lofty
And they grab up all the light
But the oaks can't help their feelings
If they like the way they're made
And they wonder why the maples
Can't be happy in their shade

There is trouble in the forest
And the creatures all have fled
As the maples scream 'Oppression!'
And the oaks just shake their heads

So the maples formed a union
And demanded equal rights
'The oaks are just too greedy
We will make them give us light'
Now there's no more oak oppression
For they passed a noble law
And the trees are all kept equal
By hatchet, axe and saw
Lyrics from http://www.pohodar.com

STROMY
RUSH

V lese je neklid
Jsou tu problémy se stromy
Protože javory chtějí více slunečního svitu
A duby ignorují jejich prosby

Problémy s javory
(A jsou dost přesvědčeny, že jsou v právu)
Říkají, že duby jsou jen příliš povýšeny
A zabírají všechno světlo
Ale duby nemůžou pomoci jejich pocitům
I kdyby chtěly, jsou k tomu nuceny
A diví se, proč javory
Nemůžou být šťastné v jejich stínu

V lese jsou problémy
A všichni tvorové uprchli
Když javory křičely "Útisk!"
A duby jen potřásají svými korunami

Tak javory vytvořily unii
A požadovaly stejná práva
"Duby jsou jen příliš nenasytné
Přinutíme je dát nám světlo"
Teď není více útisk dubů
Protože schválily ušlechtilý zákon
A stromy jsou si všechny rovny
Před sekyrkou, sekerou a pilou
Překlad z http://www.pohodar.com